Latest Posts Under: فرهنگ و هنر

“فقیه هراس “

  “فقیه هراس “              ۱۳۹۲/۵/۹ اندیشه بُخل فکر پینه بستۀ قدرت بسته بندی جهل کادو پیچ هراس بید بُن لرزان از مهابت ” آزادی ” ! و انگشت تماس […]

“بهار” 

“بهار”                          ۱۳۹۲/۴/۲۲   سخاوت بهار مادرانه ایست همیشه دسته گلی پر شکوفه تن پوش شاخه ها   حتّی شکوفه ها میدانند مادر چیست !. […]

“زیر برق تکنولوژی ”                                      ۱۳۹۱/۶/۵   زیرچترتکنولوژی نورباران پروژکتورها با سُس های ایدئولوژیکی خویشتن را آراست به زرق و […]

“حق اشتراک عشق“              ۱۳۹۱   آهای عشق آبونه ام کن به لبخندت حق اشتراک را پیش ازاین لای زخمهایم فرستاده ام.   ازکتاب:«برای لبخندی که برلبانم بنشیند» سیامک نادری ……………………………………………………………………. سایت حقیقت مانا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ […]

«قلبم به استعاره ” می تپد »             ۱۳۹۱/۷/۲۵   درریشه هایم مسکن گزیده ام بیدارمانده ام زیرپوست ورگ مردمان خوب آوازمی خوانم ، ایمان مست   دررزوهای نکبت این سگدانی […]

  “غارنشینی مفتوح تو باد !”               ۱۳۹۱/۷/۲۱   درعصرجهش های فکر نیروی اندیشگی و تغییر درعصرهمسایگی زمین وماه … دیدن دخترهمسایه وبوسه بر”زُهره” خواهرت پویش سیّاره ها وبوسه های چند چیدن دیوارها نقش تو باد […]

” رستن “

” رستن “              ۱۳۹۱/۷/۱۰   از هم آغوشی گُلها از هم آوایی بالها رستم ازجمود استخوانهای برجای مانده ازحضیضِ جاه تن خاکی جستم   رستن وجستنم ، رؤیا بود […]

“مادر ”     

       “مادر ”               ۱۳۹۱/۷/۲۲   مادر بازآفرینۀ رؤیای بی زوال زندگی چرک شوی زندگانی “سرمایه” عشق و برف بردلِ پاک یقین اش و”عشق” سبز “یارغارِ” ، مادرانه ها […]

Scroll To Top