آرشیو ماهانه: December 2023 »

تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط سازمان مجاهدین- حنیف حیدر نژاد

تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط سازمان مجاهدین- حنیف حیدر نژاد

seyamaknaderi December 25, 2023 Comments Off on تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط سازمان مجاهدین- حنیف حیدر نژاد

04 دي 1402 حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین مطلبی را با عنوان “بخشهایی از اطلاعیه مطبوعاتی دادگاه استیناف سوئد درباره حکم حبس ابد دژخیم حمید نوری” در سایت رسمی خود و دیگر سایت های وابسته

بیشتر بخوانید »

seyamaknaderi December 25, 2023 Comments Off on

تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط سازمان مجاهدین- حنیف حیدر نژاد 04 دي 1402 حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین مطلبی را با عنوان “بخشهایی از اطلاعیه مطبوعاتی دادگاه استیناف سوئد درباره حکم حبس

بیشتر بخوانید »