آرشیو ماهانه: August 2023 »

چرا برخی افراد عذرخواهی نمی کنند؟ فرح شیلاندری

seyamaknaderi August 19, 2023 Comments Off on چرا برخی افراد عذرخواهی نمی کنند؟ فرح شیلاندری

شایعه ی حضور حسینعلی نیری در آلمان و جنجال ها و پافشاری و اصرار برخی افراد بر درست بودن این شایعه، و پس از آن بیانیه دادستانی هانوفر در تکذیب این خبر، بار دیگر

بیشتر بخوانید »