آرشیو ماهانه: November 2023 »

سرنوشت یکی از کودکانی که توسط سازمان مجاهدین از خانواده اش جدا شد.

سرنوشت یکی از کودکانی که توسط سازمان مجاهدین از خانواده اش جدا شد.

seyamaknaderi November 13, 2023 Comments Off on سرنوشت یکی از کودکانی که توسط سازمان مجاهدین از خانواده اش جدا شد.

  سرنوشتت را خودت به دست بگیر سرنوشت یکی از کودکانی که توسط سازمان مجاهدین از خانواده اش جدا شد. کودک دیروز که امروز به عنوان یک فرد بالغ از تجربه های دردناکش می

بیشتر بخوانید »