آرشیو ماهانه: March 2023 »

جعل عکس و دروغ و پروپاگاندای سیاه علیه حامد اسماعیلیون در فرانکفورت

جعل عکس و دروغ و پروپاگاندای سیاه علیه حامد اسماعیلیون در فرانکفورت

seyamaknaderi March 14, 2023 Comments Off on جعل عکس و دروغ و پروپاگاندای سیاه علیه حامد اسماعیلیون در فرانکفورت

سیامک نادری اینروزها حجم جعل و تحریف، تهمت پراکنی و پروپاگاندای سیاه از سوی طیف های مختلف… بر علیه اقای حامد اسماعیلیون و یا… شدت یافته است. بنابر این جهت قوام و دوام یافتن

بیشتر بخوانید »