Monthly Archives: سپتامبر 2019

اگر هیات مک فارلین می‌توانست با آقای هاشمی ملاقات کند، ماجرا خیلی متفاوت می‌شد/ بعد از افشای مذاکرات مک فارلین، مذاکرات تا دو ماه ادامه داشت / طرفداران سید مهدی هاشمی شبنامه توزیع کردند که […]

شنبه, 28 سپتامبر 2019شاهد علوی «نادر نوری‌کهن» که سوم تیرماه ۱۳۹۱ بازداشت شد و پس از ۲۵ ماه زندان، ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ آزاد شد نوری کهن قرار بود در سناریوی وزارت اطلاعات برای پرونده قتل‌های […]

Scroll To Top