آرشیو ماهانه: September 2022 »

گيسوی چنگ و نام رمز ژينا-مهسا شهلا شفیق

گيسوی چنگ و نام رمز ژينا-مهسا شهلا شفیق

seyamaknaderi September 23, 2022 Comments Off on گيسوی چنگ و نام رمز ژينا-مهسا شهلا شفیق

مهسا (ژینا) امینی زنده به “ارشاد” برده شد و بی‌جان بیرون آمد. مرگش جهانی را سوگوار و کشوری را آشفته کرد. زنانی هم در این میان به اعتراض گیسو بریدند. شهلا شفیق، نویسنده و

بیشتر بخوانید »
مهسا (ژینا) امینی را به کدامین گناه کشتند؟ طاهره خدانظر

مهسا (ژینا) امینی را به کدامین گناه کشتند؟ طاهره خدانظر

seyamaknaderi September 23, 2022 Comments Off on مهسا (ژینا) امینی را به کدامین گناه کشتند؟ طاهره خدانظر

مهسا امینی ، دختری ۲۲ ساله از کردستان با مانتویی گشاد و بلند مادرش و روسری سه متری بر سرش ، همراه خانواده‌ برای دید و بازدید از فامیل خود به تهران می‌رود. زمانی

بیشتر بخوانید »
به کجای این شب تیره بیآویزم قبای ژنده خود را؟ منیژه حبشی

به کجای این شب تیره بیآویزم قبای ژنده خود را؟ منیژه حبشی

seyamaknaderi September 23, 2022 Comments Off on به کجای این شب تیره بیآویزم قبای ژنده خود را؟ منیژه حبشی

چند خط زیر را قطره ای بس کوچک از رنج و درد عمیقی بدانید که  موج اخبار شوک آور داخل کشور در جان همه ما ایرانی های داخل و خارج از کشور جاری کرده

بیشتر بخوانید »