آرشیو ماهانه: October 2023 »

چگونه باید گفت یا نوشت که وارونه شنیده و خوانده نشود؟ منیژه حبشی

seyamaknaderi October 30, 2023 Comments Off on چگونه باید گفت یا نوشت که وارونه شنیده و خوانده نشود؟ منیژه حبشی

روزهای سختی در پیش است. وقایع بسیار سریع و پرشتاب در برابر ما رژه می روند! غوغاها چنان کرگننده است که گاه احساس می کنم فردی که سخنان مرا می شنود، کامل نمی شنود!

بیشتر بخوانید »

عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود! ق(۲) فرح شیلاندری

seyamaknaderi October 30, 2023 Comments Off on عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود! ق(۲) فرح شیلاندری

بخش دوم: برای خوانندگانی که از بخش دوم این گفتگو را می خوانند، خلاصه ای از بخش اول گفتگو ارائه می شود. در ضمن، لینک بخش اول١ نیز در پایان آورده شده است. خلاصۀ بخش اول: خانم

بیشتر بخوانید »

حد و مرزهای گمشده در تفکر ما! – منیژه حبشی

seyamaknaderi October 23, 2023 Comments Off on حد و مرزهای گمشده در تفکر ما! – منیژه حبشی

گاه طعم شیرین برخی از حوادث، توسط کسانی، به سرعت در کام برخی از مردم به تلخی می گراید. چنان که گویی جمعی منتظر نشسته اند تا با نفی آن پیروزی یا حادثه مثبت

بیشتر بخوانید »

عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود!فرح شیلاندری

seyamaknaderi October 23, 2023 Comments Off on عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود!فرح شیلاندری

مصاحبه کننده: فرح شیلاندری مصاحبه شونده: عاطفه سبدانی سپتامبر دوهزاروبیست وسه بخش اول مقدمه پیش از پرداختن به گفتگو و پرسشهای مطرح شده با خانم عاطفه سبدانی، لازم می دانم مقدمه ای دربارۀ انگیزۀ

بیشتر بخوانید »

عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود!

seyamaknaderi October 23, 2023 Comments Off on عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود!

عاطفه سبدانی: ققنوسی که دستانش در دست خودش بود! مصاحبه کننده: فرح شیلاندری مصاحبه شونده: عاطفه سبدانی سپتامبر دوهزاروبیست وسه بخش اول مقدمه پیش از پرداختن به گفتگو و پرسشهای مطرح شده با خانم

بیشتر بخوانید »