Latest Posts Under: Uncategorized

همچنانکه علی پروین بازیکن پیشین پرسپولیس چهار دهه به خدمت جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی در آمده است در سوی دیگر دو بازیکن پیشین پرسپولیس بهرام مودت و اصغر ادیبی نیز بخدمت فرقه مخوف مجاهدین و […]

سیامک نادریهمچنانکه بی بی سی در گزارشی نوشته بود: یکی از جنجالیترین فیلمهای امسال که با حضور چشمگیر پلیس در داخل و خارج تالارهای نمایش فیلم منجر شد، مستندی بود به نام «بچه های کمپ […]

Untitled

تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط سازمان مجاهدین- حنیف حیدر نژاد 04 دي 1402 حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین مطلبی را با عنوان “بخشهایی از اطلاعیه مطبوعاتی دادگاه استیناف سوئد درباره حکم حبس ابد […]

مصاحبه کننده: فرح شیلاندری مصاحبه شونده: عاطفه سبدانی سپتامبر دوهزاروبیست وسه بخش اول مقدمه پیش از پرداختن به گفتگو و پرسشهای مطرح شده با خانم عاطفه سبدانی، لازم می دانم مقدمه ای دربارۀ انگیزۀ خودم […]

آنچه مریم رجوی برای دختر جوان رقم زد از زندان، شکنجه و رها کردن در مرز و تجاوز گروهی تا امین آباد لینک ویدئو در یوتیوپ: همراه با عکس ها و اسناد:  پادزهر اپوزیسیون- شماره ۸ گفتگوی سیامک […]

Scroll To Top