آرشیو ماهانه: March 2024 »

چرا سازمان مجاهدین در ارتباط با موضوع “کودک سربازان” بجای پاسخگوئی، از شفافیت فرار می کند؟ حنیف حیدر نژاد

چرا سازمان مجاهدین در ارتباط با موضوع “کودک سربازان” بجای پاسخگوئی، از شفافیت فرار می کند؟ حنیف حیدر نژاد

seyamaknaderi March 11, 2024 Comments Off on چرا سازمان مجاهدین در ارتباط با موضوع “کودک سربازان” بجای پاسخگوئی، از شفافیت فرار می کند؟ حنیف حیدر نژاد

حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین در وحشت از تاثیرات سیاسی- اجتماعی و پیامدهای حقوقی احتمالی فیلم “کودکان کمپ اشرف“، چند هفته است به روش های مختلف در ضدیت با این فیلم و در ضدیت با

بیشتر بخوانید »
آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری است جابر طایی سمیرمی

آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری است جابر طایی سمیرمی

seyamaknaderi March 3, 2024 Comments Off on آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری است جابر طایی سمیرمی

جابر طایی سمیرمی آقای رحمانی در سرتا سر این مقاله ابتدا با شیوه های فاشیستی شامل چسباندن هر مخالفی به جمهوری اسلامی، انجمن نجات و…تمام حقوق انسانی یک نسل را انکار میکند. از حق

بیشتر بخوانید »