Monthly Archives: نوامبر 2020

تصاویر «زنان شورای رهبری» مجاهدین خلق، منتخب مریم رجوی، با پوشش چادر«سپید» بسا تأمل برانگیز است، زیرا پرسش این است که مراسمی که این زنان در آن شرکت کرده بودند، چه مراسمی و کجا بوده […]

بمباران اندیمشک

 مختار شلالوند بمباران چهارم آذر اندیمشک در هنگامه جنگی است که خمینی با آرزوی صدور انقلاب از نوع همان انقلاب ویرانگر ایران به کشور همجوارمان عراق رقم زد.   دیکتاتور تازه بدوران رسیده، با صدور […]

آیا میان تجاوز و سلطه‌جویی با “عشق‌ورزی” ارتباطی هست؟ آیا ذهنيت اجتماعی بدون در نظر گرفتن چنین ارتباطی می‌تواند به انديشيدن درباره خشونت بر زنان بپردازد؟ شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، از جمله به این […]

پادزهر اپوزیسیون ۲ مصاحبه سیامک نادری با آقای رضا گوران: بکارگیری پرستو( طعمه جنسی) توسط تشکیلات رجوی برای آلوده ساختن و حق السکوت و نسق کشی، پذیرش اسلام و شیعه و نماز های اجباری، فریب […]

کشتار وحشیانه آبان ماه ۹۸ را نه فراموش میکنیم و نه می‌بخشیم یک سال از قیام سرتاسری مردم ایران در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین و کشتار بیرحمانه معترضان گذشت و حکومت جنایتکار […]

طاهره خدانظر زمانی که طالبان در دوحه ی قطر با آمریکایی ها به توافق رسیدند تصور اکثر مردم افغانستان بر آن شد که بر روی افغانستان معامله کرده‌اند.  اما دو طرف توافق ، کلمه‌ی صلح […]

سیامک نادری حذف و سانسور سخنان رجوی در باره میرحسین موسوی در یوتیوپ و ویدئوهای انتشاریافته توسط مجاهدین خلق نشان از انحطاط و  ورشکستگی سیاسی نیرویی است که نمی تواند فضاحت مواضع پیشین و پسین […]

Scroll To Top