– سه کودک- سرباز سابق که در دهه ۱۹۸۰ از پدر و مادر ایرانی نزدیک به مجاهدین خلق که رهبری مبارزه مسلحانه علیه شاه و سپس جمهوری اسلامی را رهبری می‌کردند، با لوموند از تجارب […]

حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین در وحشت از تاثیرات سیاسی- اجتماعی و پیامدهای حقوقی احتمالی فیلم “کودکان کمپ اشرف“، چند هفته است به روش های مختلف در ضدیت با این فیلم و در ضدیت با آزادی […]

جابر طایی سمیرمی آقای رحمانی در سرتا سر این مقاله ابتدا با شیوه های فاشیستی شامل چسباندن هر مخالفی به جمهوری اسلامی، انجمن نجات و…تمام حقوق انسانی یک نسل را انکار میکند. از حق مسلم […]

همچنانکه علی پروین بازیکن پیشین پرسپولیس چهار دهه به خدمت جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی در آمده است در سوی دیگر دو بازیکن پیشین پرسپولیس بهرام مودت و اصغر ادیبی نیز بخدمت فرقه مخوف مجاهدین و […]

سیامک نادریهمچنانکه بی بی سی در گزارشی نوشته بود: یکی از جنجالیترین فیلمهای امسال که با حضور چشمگیر پلیس در داخل و خارج تالارهای نمایش فیلم منجر شد، مستندی بود به نام «بچه های کمپ […]

Untitled

حمایت از سازمان مجاهدین؛ مشارکت در جنایت! ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ حنیف حیدرنژاد- سایت رسمی سازمان مجاهدین در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ مطلبی از بهرام رحمانی با عنوان “ فیلم «بچه‌های اشرف»، فیلم «سرهنگ ثریا» و […]

Scroll To Top