Request to contact my mother in MEK

درخواست تماس با مادرم در مجاهدین خلق را دارم

امیر یغمایی

 

202 views
Apr 29, 2020
توضیح از سیامک نادری:
اگر مخاطب رجوی است که او ۱۸ سال است در غیبت ( کبری و صغری) موش و گربه بازی می کند…، یعنی مسئولیت نمی پذیرد! حتی با شورای ملی مقاومت؟ ارتباط ندارد…رجوی به عراقیان و لبنان پیام میدهد اما بعنوان مسئول شورا با شورایی ها تماس نمی گیرد …جلسه نمی گذارد… یک سلام خشک و خالی نمی دهد….، راستی چرا؟. چون باید بیاید و مسئولیت عملکرش را بپذیرد و پاسخگو باشد…، اگر مخاطب مریم رجوی است که او چندین بار تصریح کرده است:«‌ من بدون اجازه مسعود( رهبری عقیدتی) آب هم نمی خورم. اگر مخاطب مسئولین مجاهدین هستند که همگی گفته اند ما در حدّ یک مجری هستیم و کار اجرایی می کنیم. رابطه با فرزند و یا نوه و نورسیده…یعنی ام الفساد. یعنی رهبری عقیدتی را پس زدن و به خانواده و فرزند و …رسیدن. وقتی رجوی به فرزند خودش می گوید:« طوله » برای این است که دیگران حساب کار دستشان بیاید. اطلاق طوله زمانی بود که فرزند او از تشکیلات جدا شد. سخنان آقای امیر یغمایی و درخواست او برای دیدار با مادر و خبرتولد فرزندش به مادر اگر چه در جامعه امری عادی است …اما در تشکیلات به این معنا است که رجوی دومینوی دیوار در دیوار توتالیتریسم رهبری عقیدتی فرو بریزد…اگر باب شود یعنی همگان می توانند ب اعضای در بند تماس داشته باشند…آنگاه تشکیلات فرو می ریزد. زیرا رابطه خانوادگی ( پدر، مادر و خواهرا و برادر آنچنان از اعتماد و استحکام برخوردار است که بسهولت می توانند با همدیگر حرف بزنند و حقایق را بهمدیگر بگویند. این امر در تشکیلات بنا به تعریف رجوی نامش« شعبه سپاه پاسدارن و وزارت اطلاعات است» و رجوی آگاهانه با ین نام گذاری راه را برهرگونه ارتباط اعضا با خانواده و حتی پدر و مادر بسته است. نکته مهم اینکه حتی کسانی هستند که پدر و مادرشان و …درتشکیلات هستند… اما درسال نو می باید بمدت یک ساعت و آنهم بصورت جمعی ودرحضور اعضای تشکیلات ارتباط آنها را کنترل می کنند. ازنظر رجوی: زن یعنی ضد رهبری، شوهر یعنی ضد رهبری، خانواده یعنی ضد رهبری، اینترنت یعنی ضد رهبری، تماس با سایر اعضا در تشکیلات یعنی ضد رهبری و وصل به شعبه سپاه …هر مقوله ای نامش ضد مبارزه است( یعنی ضد رهبری) رجوی همه مسائل را تئوریزه کرده است ودر یک دیوارهای نامرئی، ذهنی و چارچوب های تشکیلاتی و ایدئولوژیک به همه اعضا برای چندین سال گفته شده است که همه اعضا « نه جنگ» هستند( اهل جنگ نیستند) تنها کسی که اهل جنگ است « رجوی» است. و هرکسی از رجوی قطع شود…خسرالدنیا و آخرت میشود… خوک و خنزیر و سوسک می شود… اینها مودبانه ترین ترم های بکار رفته است… من از نوشتن فحاشی ها در این مورد که در تشکیلات مرسوم است فاکتور می گیرم. درود بر امیر یغمایی که بدفاع از آزادی و حرمت انسانی و تن اجتماع مان برخاسته است.»

حقیقت مانا


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12