۶۰۰ ویدئو و مقاله… لحظه‌هایِ بودن Moments of Being . همنشین بهار

بسیاری از ما در برابر سرگشتگی‌ در زمان حال، سروقت گذشته‌ می‌رویم و تلاش می‌کنیم از میان ظواهر به چیزی واقعی برسیم. انگار در جست‌وجوی علتِ این سرگشتگی هستیم و در پی «آناتِ وجود» و به قول «ویرجینیا وولف» به دنبال «لحظات بودن» Moments of Being خویشیم. چرا چنین است؟ چون بخشی از وجود رازآمیز ما با خاطرات‌مان عجین شده، پس باید یادمان‌های محبوس را از بندی که در واقع قسمتی از خود ماست آزاد کرد و صدایش را شنید. صدایی که با صدای روزانه ما یکی نیست…
۶۰۰ ویدئو و مقاله
لحظه‌هایِ بودن Moments of Being 
مقاله 
فایل صوتی
ویدئو
Attachments area
Preview YouTube video ۶۰۰ ویدئو و مقاله از همنشین بهار

سایت حقیقت مانا 


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12