۵۲ نفر در تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شدند

رادیو  فردا

۵۲ نفر در تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شدند

روی لینک کلیک کنید:

رادیو فردا