یک نمونه از تقلب و آمار سازی های مجاهدین خلق در یوتیوپ و بی اطلاعی فیسبوک- سیامک نادری

یک نمونه از تقلب و آمار سازی های مجاهدین خلق در یوتیوپ و بی اطلاعی فیسبوک

از سه ماه پیش در جریان بودم که بر اثر روشنگری و آگاهی رسانی مستند از تعداد بازدید کنندگان ویدئوهای مسعود رجوی و مریم رجوی در یوتیوپ که النهایه تعداد بازدید کننده این دو رهبر مجاهدین خلق زیر ۶۰ و ۷۰  بازدید کننده  قرار داشتند. مریم رجوی در دو و سه ماهه اخیر توسط یگان های سایبری مجاهدین مستقر در آلبانی تلاش کردند تا آمار بازدیدکنندگان ویدئوهای رهبری مجاهدین را به شکل نجومی افزایش دهند، و پس از آن یکباره شاهد بودیم که آمار بازدیدکنندگان ویدئوهای رجوی جهشی چند هزار برابری پیدا کرد….

هفته گذشته پس از اینکه فیسبوک ۳۰۰حساب جعلی« مزرعه ترول» در آلبانی و متعلق به مجاهدین خلق را حذف کرد، اینک می توان در مقایسه دو  ویدئو مسعود رجوی درطی۲۰ روز و حذف مزرعه ترول در آلبانی توسط فیسبوک حقیقت را دریافت.

در این اسناد ویدئو مسعود رجوی با تعداد بازدید کننده و تاریخ عکس گرفتن بعنوان سند ارائه شده با شبرنگ و فلش مشخص شده است. هدف از این امر شناخت شیوه های فریبکاری مجاهدین خلق ونشان دادن طرد و انزوای سیاسی و اجتماعی آنها در میان مردم است و از قضا حتی هواداران این سازمان نیز رغبتی به دیدن پیام های مسعود رجوی و مریم رجوی ( بعنوان رهبر مقاومت و رئیس جمهور برگزیده مقاومت ) ندارند.

واقعیت اینکه یک گروه می تواند بسیار متشکل و سازمانیافته، و از امکانات و منابع مالی بسیار برخوردار باشد،   اما گاه که از واقعیت های سیاسی و اجتماعی پرت افتاده است و عملکرد های آن مخدوش و زیر سوال قرار دارد …، حتی توان این را ندارند تا هواداران خود را به شنیدن و دیدن سخنان رهبری خودشان ترغیب کنند.

ویدئو مسعود رجوی در۲۲ مارس ۲۰۲۱

با ۷۶۳ ،۶۰ بازدید کننده:

ویدئو مسعود رجوی در ۱۰ آپریل ۲۰۲۱

با صفر بازدید کننده پس از ۴ روز:

( اولین بیننده من بودم که جهت مستند کردن حقایق عکس گرفتم، و سپس برای عکس بعدی با چهره خودش یکبار دیگر کلیک کردم و النهایه ۲ بازدید کننده دارد)

شاید سرنوشت مسعود رجوی و مجاهدین خلق درس عبرتی بزرگ و پادزهری برای اپوزیسیون و سایر سازمان ها و شخصیت ها … باشد.

هدف از آگاهی رسانی نه مسعود رجوی و مجاهدین خلق، بلکه هشداری برای سایر نیروهای اپوزیسیون در مسیر هژمونی طلبی، دستیابی به قدرت و باد زدن خود و منافع و مصالح سازمانی و شخصی است. هرگونه چشم بستن بر حقایق تلخ فوق که ضربات بس سنگینی به مبارزه و مردم و ادامه حکومت جمهوری اسلامی و و نقش تکمیل کننده نکبت ۵۷ داشته است، چیزی جز فریب خود و دیگران و غلطیدن به بازی سیاسی و سرنوشت مرم نیست

تفاوت یک مبارز و مبارزه برای آزادی، دمکراسی و حاکمیت مردم و… همین جا است. مردم به هیچوجه نمی خواهند آلت دست چنین سیاست پیشگانی باشند. این سرنوشت بزرگترین و سازمانیافته ترین سازمان سیاسی در دهه ۶۰ بود. اینک هر فرد و سازمان و گروهی می توانید جایگاه و وزن و اعتبار خود را نسبت به مجاهدین خلق ارزیابی کند.

حقیقت مانا