گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است

گرچه بر ما ريخت آب و گِل شَکی – يادمان آيد از آن‌ها چيزکی
ناله‌ی سُرنا و تهديدِ دُهُل – چيزکی مانَد بدان ناقورِ کُل
نشنود آن نغمه‌ها را گوش حس – کز ستم‌ها گوش حس باشد نجس
 
گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری
اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است
 
همیشه دوست داشتم پای صحبت انسان نیکی چون آقای متین دفتری – یک مصدقی واقعگرا که به آزادی و استقلال ایران، برقراری حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعتقاد دارند – بنشینم و بیآموزم. برای این‌ گفت و‌شنود بیش از دو سال صبر و تلاش کردم و اگر زمان و کار بیشتری هم نیاز بود، با آغوش باز می‌پذیرفتم.
ویدئو
فایل صوتی
Attachments area
Preview YouTube video گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است

سایت حقیقت مانا


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12