کشته شدن دو نفر در جریان اعتراضات دورود تأیید شد

کشته شدن دو نفر در جریان اعتراضات دورود تأیید شد

 

در شهر دورود استان لرستان چند نفر از معترضان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. گزارش شده که تیراندازی به معترضان پس از آن بوده که عده‌ای از آنها مقابل ساختمان فرمانداری شهر تجمع و آتش روشن کردند.

شیرین عبادی: اعتراض‌های اخیر، نقطه آغاز جنبشی عظیم است

 

پنس: من و رئیس‌جمهوری آمریکا، حامی معترضان مسالمت‌جو در ایران هستیم

 

ترامپ: نقض حقوق بشر در ایران را به دقت زیر نظر داریم

 

وزیر کشور:‌ اغتشاش را تحمل نمی‌کنیم

حمایت فرح پهلوی از اعتراض‌های مردم ایران؛ «نور بر تاریکی پیروز خواهد شد

 اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد

گسترش تجمع‌های اعتراضی؛ «خشونت مأموران امنیتی علیه تظاهرکنندگان»