«چشم‌اندازی دیگر»کتابی از رضا دقتی!

رضا دقتی نسخه‌ی فارسی کتاب خود را برای روزهای خانه‌نشینی، رایگان در اختیار خوانندگان قرار داده است.
▫پیشنهاد می‌شود در عین دیدن عکس‌های کتابی که شانس داشتنش به رایگان به ما رسیده، داستان‌های رضا را هم بخوانیم، تا دنیای که ثبت کرده را بهتر بشناسیم.

4_5766942980220913339 (1)

 

 

حقیقت مانا