چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟ سیامک نادری

seyamaknaderi December 14, 2018 Comments Off on چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟ سیامک نادری
چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟ سیامک نادری

سوال وابهام این نیست که رئیسی حکم قتل داده است یانه، سوال اصلی این است چرا رئیسی به صحنه می آید و حکم قتل دادن درسال ۶۷ را  انکارمی کند؟. پاسخ به این سوال،  فلاکت رئیسی وقاتل ۶۷ و دررأس آنها رژیم وخامنه ای را درآئینه انتخابات پیش روی دومجلس شورا وخبرگان درسال ۹۸ بنمایش می گذارد.

اینکه رئیسی یکی ازچهارتن اعضای هیأت مرگ وقتل عام ۶۷ بوده است نیازی به بحث وگفتگو واثبات واستدلال نیست. زندانیان دهه ۶۰ وجان بدربردگان قتل عام ۶۷ چه درخارج ودرداخل ایران، شاهدین حضوراودردرهیأت مرگ دراوین وگوهردشت هستند. دریک دادگاه ومحاکمه بین المللی تنها ازروی چشمانمان، قاتلان وجنایاتشان را بازخواهند شناخت. تمام زندانیان اهل کرج که درگوهردشت حلق آویز شدند وتعداد بسیاری ازآنها ازهمبندیان من درسال ۶۷درگوهردشت که سالهای ۱۳۶۱ تا۴-۱۳۶۳ درسلولهای انفرادی بودند. رئیسی تک به تک این افراد وپرونده آنها را می شناخت، و نفرتعیین کننده ومؤثر درحکم قتل زندانیان کرج را داشت. تنها درزندان گوهردشت نزدیک به ۷۰۰تن توسط همین رئیسی وهیأت مرگ بدارآویخته شدند.

نوارصوتی دیداراعضای هیئت مرگ درجلسه مردادماه ۶۷ با آقای منتظری که درآن زمان قائم مقام خمینی بود وصدای رئیسی دراین دیداروسخنان اعضای هیأت واینکه حکم قتل باتأیید هرچهارتن صورت می گرفت وتأکید آقای منتظری براینکه اعدام های سال ۱۳۶۷ را «جنایت» می داند و به آنها هشدارمی دهد:«بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند… وخمینی رابعنوان  یک چهره خونریز، سفاک وفتاک قضاوت می کنند!.» اسناد انکارناپذیر براین عضو جنایکارهیأت مرگ وقتلعام۶۷ است.

رئیسی درمصاحبه کوتاه با خبرگزاری فارس۲۱ آذر۹۷ درسخنانی کوتاه نه تنها درباره خود بلکه درباره حکم خمینی نیزآشکارا به دروغ وتحریف دست می زند. درحالیکه اسناد پیام خمینی در قتل عام ۶۷ کاملا واضح ومشخص است.

لینک رادیو زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/424320

رئیسی و رژیم درآئینه یازدهمین دوره مجلس شورا وپنجمین انتخابات میان دوره ایی مجلس خبرگان سال ۹۸

پس ازدودوره ریاست جمهور روحانی، دیگرامکانی برای کاندیدا شدن یک فرد بظاهرمیانه رو ویا حتی جناح بظاهر اصلاح طلبان که همواره برای حفظ نظام درنقش«پلیس خوب وپلیس بد»، درنقش« شکنجه گرخوب وشکنجه گربد» رژیم، ظاهرشوند وجود ندارد. همچنانکه مردم نیز درشعارهای یکساله اخیر بازتاب می دهند:«‌ اصولگرا، اصلاح صلب- دیگه تمومه ماجرا»، زمان میدانداری باند اصولگرا با پرچمداری وریاست ابراهیم رئیسی این آیت قتل عام ۶۷ برای انتخابات پیش روی یازدهمین دوره مجلس وپنجمین انتخابات میان دوره ایی مجلس خبرگان سال ۹۸ فرارسیده است. چرا که رئیسی  درسبد خود مدعی آرا ۱۶میلیونی درانتخاب ریاست جمهوری سال ۹۶ (مستقل ازتقلب آرا) است.

همچنانکه درمقالات پیشین در مردادماه سال ۹۶ درآلبانی نوشته بودم:

«به همین دلیل هم به بحث وکشاکش آراء بیش از۱۶میلیونی رئیسی دامن می زدند و یا یه عبارت آخوندی« آراء حلال » رئیسی،  تا این دو رقیب آراء نزدیک به هم داشته باشند. موحدی کرمانی از جنتی می خواهد:« آرای رئیسی از ۱۶میلیون به ۱۹ میلیون و آرای روحانی از ۲۳ میلیون به ۲۱میلیون تغییر یابد. ازاین رو کسانی که تخلف کرده‌اند باید بدانند که یک چشم بینا بالای سر آنها است.»

روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعتمداری نوشته است: «به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که رای آقای رئیسی دست کم دو برابر آراء اعلام شده یعنی نزدیک به ۳۰ میلیون است چرا که وقتی با امکانات اندک و فرصت ۴۰ روزه توانسته است صاحب ۱۶ میلیون رأی شود، به یقین اگرامکانات فراوان وفرصت چهار ساله آقای روحانی را دراختیار داشت، تقریبا رأی چندانی برای رقبای ایشان باقی نمی‌ماند.»

چنین کاسه ماستی که شریعتمداری درژورنالیست زرد کیهانی! به دریا می ریزد، اگر دوغ شود! یک دریا دوغ می شود.

 

درانتخابات۹۶ پارادوکس وفلاکت رژیم ولایت فقیه آنجا بود که روحانی رئیس جمهورنظام، ناگزیر برای جلب آراء مردم می گوید:

«مردم ما اعلام می کنند کسانی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را نمی‌خواهند.»

به همین دلیل حداد عادل ازنزدیکان خامنه ایی وباند اصول گرا به«صحبت‌های ساختار‌شکنانه» روحانی انتقاد کرده ومی گوید:«اگر فردا در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸سال قاتل بودید وحکم قتل صادر کردید ورئیس‌جمهورتان این را بیان کرده که آدمهایی بودند درنظام شما که کارشان دادن حکم اعدام بوده چه باید بگوییم؟»

لینک  مقاله مرداد سال ۹۶ضمیمه است:

انتخابات ۹۶درآیینه قتل عام ۶۷

 

به میدان آمدن شخص رئیسی وبری کردن خود ازقتل عام ۶۷، پس ازاینهمه آیات محکم ومُتقن این «آیت» قتل، ، تف سربالا بر تمامیّت ولایت قتل وجنایت است. اگرچه بازهم براساس طینت شریرخود ناگزیربرای کمرنگ ساختن وتخفیف دادن این حکم قتل می گوید:« افتخار من آن است که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام.»

هیآت مرگ وازجمله رئیسی دردیدارباآقای منتظری خود اذعان می کنند که:« اگر یکی ازما چهارنفرمخالف بودما اعدام نمی کردیم وبود که سه نفرموافق بودند اما اعدام صورت نگرفت.» اما بازهم سال گذشته  حداد عادل به صحنه می آيد و ادعا می کند که:« رئیسی حکم اعدام صادر نکرده است.»؟

حقیقت آنستکه اینبار فلاکت وحضیض رئیسی ورژیم وکاندید شخص خامنه ایی اینجاست که خود به صحنه می آید تادستان خون آلودش ازچهاردهه اعدام وجنایت وقتل عام ۶۷ را تطهیرکند، نه رئیسی بل تمام اقیانوسها ومواد پاک کننده موجود درجهان نیزنمی تواند ازپس این جنایات بربیایند ودستان خون آلودشان را تطهیرکند.

حتی طنزفلاکت رئیسی آنجاست که اینبارنه تنها شاهکار و «آس» انتخاباتی آستان قدس رضوی« امیرتتلو» رانیزدرکنارخود ندارد، بلکه قراراست امیرتتلویک «آس» برعلیه رئیسی ورژیم روکند.  ‌

تهدید تتلو به افشاگری در خصوص سید ابراهیم رئیسی !

لینک ضمیمه است:

https://tamasha.com/v/J4DPO

امثال« دکتر »رئیسی؟ ، درقتل خاشقچی  درسفارت عربستان درترکیه نیز داشتیم که با اره سلاخی می کرد وعربستان واین کاسبان وحی هم با دریایی ازپول هم نتوانست و نمی تواند دستانش را ازاین جنایت تطهیرکند.

همانگونه که« انتخابات سال ۹۶ درآئینه قتل عام ۶۷» صورت گرفت.« انتخات سال ۹۸نیز درآئینه قتل عام ۶۷» استارت زده شد. چهاردهه حاکمیّت جمهوری اسلامی عجین انواع قتل ها وقتل عامهاست. وبقول حداد عادل:«  این قصه زیرپوست مردم است.»

به همین دلیل ضرورت روشنگری درداخل ایران برای نسل جوان که ممکن است شناختی ازاین «آیت قتل عام ۶۷ » نداشته باشند، معرفی رئیسی و چهاردهه حاکمیّت قتل وجنایت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، ونقشه مسیرخامنه ایی برای انتخابات دومجلس وهچنین دورخیز برای کاندید ریاست جمهوری پس ازروحانی را برهم زده و طرد وتحریم کرد.

همچنانکه خطاب مردم به تمامیت رژیم است:«‌ اصولگرا، اصلاح صلب- دیگه تمومه ماجرا»‌

سایت حقیقت مانا

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.