« پُر حرفم پُر رؤیا »

 

“پُر حرفم پُر رؤیا ” ۱۳۹۲/۴/۷

پُر حرفم
پُر رؤیا
پُر امید و هوس – چشمهایی روشن و باز

ادامه …

عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏