هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم مژگان پورمحسن

یاداشتها و نوشته های مژگان پور محسن. 66

 هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم

مژگان پورمحسن (66)خانم ها و آقايان مخالف رژيم در خارجه، اگر هزار زن ايرانی مخالف رژيم از زوايای مختلف موضوعات مربوط به مملکت ما را مورد کنکاش و بررسی قرار دهند بهتر است يا آنکه تعدادشان به اندازهٔ انگشتان دو دست باشد؟ اينکه راجع به موضوعی که من می نويسم خانم يا آقای ديگری تجربهٔ کاملأ متفاوت و واقعی خود را قلم زده و
سایت حقیقت مانا – ۱۲شهریور۹۷


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12