موج اعتراض‌های دانشجویی

جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۳۴

موج اعتراض‌های دانشجویی

اعتراض‌های دانشجویی که از روز دوشنبه با تجمع و سردادن شعارهایی در دانشگاه‌ تهران، خوارزمی، شهید بهشتی و علامه طباطبایی آغاز شد، امروز نیز در دانشگاه‌های نیشابور و صنعتی شریف تهران ادامه یافت. این دانشجویان به سطح کیفی آموزش، خصوصی‌سازی آموزش عالی و فضاهای دانشگاهی، سیاست‌های اقتصادی دولت، برخوردهای امنیتی با دانشجویان معترض، اعمال تبعیض های جنسیتی و جغرافیایی و پایین بودن کیفیت خوابگاه ها و خدمات دانشجویی، معترض‌اند.

بیشتر

۱
۲
۳
۴


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12