فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین

روی لینک کلیک کنید وکمی صبرکنید ۱۱۳ صفحه و همراه باعکس ها:

فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش ا

 

سایت حقیقت مانا – ۱ خرداد ۱۳۹۷- سیامک نادری