عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (8) معاهده پاریس همنشن بهار

seyamaknaderi December 5, 2018 Comments Off on عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (8) معاهده پاریس همنشن بهار
عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (8) معاهده پاریس همنشن بهار
مرغ خانه اُشتری را بی خِرد
رسم مهمانش به خانه می‌برَد
چون به خانه مرغ، اُشتر پا نهاد
خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد
عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (8) معاهده پاریس
دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، سلام بر شما
در مباحث پیشین، معاهده فینکنشتاین، قرارداد مُجمَل، عهدنامهٔ مُفَصّل عهدنامهٔ گلستان معاهده ترکمانچای قراردادِ نوامبر ۱۸۱۴ (عهدنامهٔ تهران) و قرارداد ارزنه‌الروم اشاره شد، که بصورت مقاله، فایل صوتی و ویدئو، در سایت خودم موجود است. در این قسمت به Treaty of Paris 1857 معاهده پاریس می‌پردازم. 


مقاله
فایل صوتی
ویدئو
 
Attachments area
Preview YouTube video Treaty of Paris 1857 معاهده پاریس

سایت حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.