شکنجه سفید” در زندانهای مریم رجوی، در انفرادی لخت مادرزادم کردند…گفتگو با جابر طایی سمیرمی( آرش)”

همراه با عکسها و اطلاعات  حاوی آن  در سایت حقیقت مانا منتشر میشود

پادزهر اپوزیسیون- شماره ۶ گفتگوی سیامک نادری با جابر طایی سمیرمی

پژوهشی در باره تغییرات درونی و انحطاط سازمان مجاهدین خلق ایران، در گفتگو با اعضای پیشین، وابستگان و هواداران جدا شده از این تشکیلات. نگاهی به تجارب عملی و عینی آنها بعنوان بخشی از تاریخ شفاهی تاریخ مبارزات گروه های سیاسی ایران. پژوهش های من (سیامک نادری) در مورد سازمان مجاهدین خلق حاصل ۳۶ سال سابقه حضور در این تشکیلات و ۸ سال تحقیق و گفتگو و ارتباط با بیش از ۸۰۰ تن از اعضای پیشین و جداشدگان از تشکیلات مجاهدین خلق می باشد. انتخاب نام “پادزهر” برای این سری برنامه با این هدف است که بر این باورم که بخش بزرگی از نسل نوجوان و جوان بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در بازی قدرت سیاسی بین رهبری سازمان مجاهدین خلق با خمینی و رهبری جمهوری اسلامی به بازی گرفته و مورد سوء استفاده قرار گرفتند. جنگ ایدئولوژیک بین این دو نیرو (ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب) به سرمایه های انسانی مردم ایران آسیب رساند، هزاران هزار جوان ایرانی اعدام یا کشته شدند، به شکنجه گاه برده شده یا ناچار به ترک وطن شدند. هزاران هزار خانواده ایرانی از این موضوع آسیب دیدند، تحولات دمکراتیک در صحنه نیروهای سیاسی ایران به خشونت کشانده شد و مسیری غیر دمکراتیک در پیش گرفت که حاصل آن از جمله بدبینی و بی اعتمادی مردم به نیروهای سیاسی و به سیاست شد. این موضوع نیز انفعال را در جامعه تقویت و بر عمر حکومت افزود. با این پیش زمینه بر این باورم که شناخت دقیق دلایل و چرائی آنچه در چهار دهه گذشته در درون سازمان مجاهدین گذشت می تواند درسی باشد که نسل امروز هوشیار شده تا در بازی های سیاسی از سوی این تشکیلات یا دیگر نیروها مورد سوء استفاده قرار نگرفته و این بار اشتباه ۱۳۵۷ تکرار نشده و جوانان با آگاهی و شناخت عمیق تری به مبارزه و فعالیت سیاسی وارد شوند. اینگونه می توان از آن تجارب خونین “پاد زهری” در برابر نیروهای فریبکار سیاسی، از جمله سازمان مجاهدین خلق درست کرد تا یک خمینی دیگر در ایران تکرار نشود.

عکس ها و اطلاعات:

 

 

 

 

حقیقت مانا