“سرکش تر از ستاره منم”

 

تقدیم به دختران وزنانی که برسکوی انقلاب، شکوه نام زن و آزادی را سرمی هند

زیباترین روز زنی که در دراین چهاردهه نکبتبار دیده ام، همین امسال است!.

یاد ونام ودرخشش این زنان، آذین تاریخ میهنمان خواهد گشت. سلام درود بر زیبا وشان سکو های انقلاب، شما اینچنین روز زن را مبارکش کردید. درود وسلام یک میهن  برشما باد…

 

“سرکش تر از ستاره منم”            ۱۳۹۲/۹/۹

 

سرکش تر از ستاره منم

” زن ”

” ماه ترین ” بردۀ شب – بی “سپییدارترین ”

خوناب دل ستاره منم

” زن ”

زیباترین گل انسان خدا – زیرپا مانده ترین

سیب هوسم دادند – تلخ

پُر تُهمت پُر تابو

در لابلای نفس های زندگی – مرگبارترین

 

گردن آویز من است

طُوق بردگی

مهمیز میزندم

کنام انقیاد قرون .

در رهنِ نابرابری – چون نوالۀ شب.

روزه دار ” سکوتم ” کردند

روزه دار  ” بی آزادی ”

روزه دار ” بی سرود و ترانه ”

” روزها “ی خشکیده در گلوی آزادی

چنگ می نوازد غمان نابرابری از تارهای احساسم

 

سرکش تر از ستاره منم

” زن “….بی که بخواهم …

همیشه چشمک زن !

همیشه چشمک زن !

همیشه چشمک زن !

بی که  بخواهد – همیشه

ایستاده بر سکوی رفیع ” اتهام ” پست

پُر تهمت ، پُر تابو !

 

آنک

تنها ستاره خدا منم

مهجورترین ستاره اش

محجوب ترین مغضوب

بی خارترین گلبن

 

زین پس

سرکش ترین ستارۀ عاصی خدا منم

دیگر

سرود اشکها – چشمه گاه ِ من نبود

و سکوت

مسلخِ ستارۀ سرکش

 

زین پس

بر عرشه حقیقت زیبا

در “عصرزیبای سرکشی ”

در زهدان تازۀ برابری

کودکی خواهم زاد

که جهان و ” پیامبرش ” –

منم

زین پس

سرکش ترین ستارۀ عاصی وش خدا منم !

به مردان و دریاها بگو :

از امواج من مهراسند

زنان

پیامبران حقیقت اند

برامواج پر تلاطم دریای زندگی .

 

نه در کمین برابریم

نه برده دار دگر

نه آزمند برابریم

نه برده پرور دیگر

بی تا ترین پردۀ طلوع هوس آزادی و

چشمان پر تلالؤ عشقم

تولد سرکش ترین ستاره

در زهدان تازه های عصر !

ازکتاب: «عشق خواهر من است» – سیامک نادری

 

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۱۴ اسفند ۹۶