سخنان تکان دهنده مادر عصمت( وطن پرست)- خطاب به کاوه موسوی و مجاهدین خلق

«مجاهدین لبخند را در جلو دادگاه از ما گرفتند

آقای کاوه موسوی، اگر این دادگاه خراب بشود،اینکار را شما کرده اید و مجاهدین خلق.

ویدئو مادر عصمت ( وطن پرست):

 

حقیقت مانا


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12