جمهوری اسلامی تجسم دروغ و جنایات و وقاحت حنیف حیدرنژاد

سه روز بعد از سرنگونی هواپیمای اوکرائینی و بعد از آنکه همه دنیا فریاد می زند که هواپیما با موشک سرنگون شده و در حالی که جمهوری اسلامی با بی شرمی و پروئی تمام، علت را نقص فنی اعلام می کرد، حالا یک مرتبه کشف کردند که یک موشکی بطور ناخواسته به طرف این هواپیما شلیک شده. تازه بعد از این اعتراف بی شرمانه، باز هم از وقاحت دست بردار نیستند و اینبار ظریف تقصیر این جنایت را به گردن آمریکا و “ماجراجوئی های” آن می اندازد.

جمهوری اسلامی مدعی اخلاقی ترین حکومت دنیاست، ولی هر روز جز دروغ و دروغ و دروغ از آن چیزی بیرون نمی آید. معلوم نیست چرا مسئولین جنایتکار و دروغگوی این حکومت پاسخ نمی دهند چرا سه روز واقعیت را کتمان می کردند؟ چرا سه روز طول کشید تا به این کشف بزرگ نائل شوند؟ چرادر حکومت بی صاحب آنها کسی متوجه نشد که یک موشک زمین به هوا “همینطوری” شلیک شده وهواپیمائی با 176 انسان را هدف قرار داده. بی کفایتی از این واضح تر؟ چرا وقتی حقیقت مثل روز روشن است و کشورهای دیگر اسناد آن را منتشر می کنند، پرده پوشی، کتمان و کتمان و دروغ و دروغ؟

اگر در مورد هواپیمای اوکرائینی، جمهوری اسلامی ناگزیر به اعتراف شد که کار، کار خودش است، علتش، فشار بین المللی است. علتش این است که تعدادی از مسافرین، تابعیت کشورهای غربی داشته اند و کشورهای غربی برای پاسخ به افکار عمومی حقایق را منتشر می کنند. این موضع، سه روز است در رسانه های اجتماعی و رسانه های سُنتی در صدر اخبار است. هواپیمائی کشورهای مختلف پرواز به ایران را متوقف کرده اند و … همه اینها رژیم را زیر فشار قرار داده و مجبور به اعتراف کرد.

حالا دنیا بهتر می فهمد که وقتی جمهوری اسلامی زیر فشار باشد، عقب نشینی خواهد کرد. در جریان کشتار 1500 نفر از معترضین در آبان ماه، رژیم به کسی جوابگو نیست. اما اگر در همه مواردِ نقض حقوق بشر، رژیم زیر فشار بین المللی قرار بگیرد، ناگزیر به عقب نشینی می شود. باید تلاش کرد و به دنیا حالی کرد که جمهوری اسلامی نه تنها بر علیه مردم و کشور ایران، بلکه تهدیدی است بر علیه بشریت. تهدیدی برعلیه صلح و امنیت جهانی. دنیا برای امنیت خودش هم که شده باید از مبارزه مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی حمایت کند تا عمر نکبت بار این رژیم که هر روز مرگ و نا امنی و ترور و کشتار تولید می کند زودتر به پایان برسد.

مسئولیت تامین امنیتی هوائی و لغو پرواز هواپیماهای غیر نظامی در شرایط جنگی و موشک پرانی، به عهده حکومت جمهوری اسلامی است. مسبب و مسئول اصلی این جنایت در سلسله مراتب نظامی و سیاسی، فرمانده کل نیروهای مسلح و رهبرِ حکومت، علی خامنه ای است.

منبع:پژواک ایران

حقیقت مانا