جعل و دروغهای فریدون ژورک در همکاری مصداقی با لاجوردی، احمدی نژاد، هادی خرسندی و علی جوانمردی – با سیامک نادری

فریدون ژورک کارگردان سینما یکی از توابین زندان در دهه ۶۰ بود که از قضا خود معترف است که در زندن با بازجوها و مسئولین زندان همکاری می کرد، پس از آن بخدمت مسعود رجوی و مریم رجوی در آمده و  بنا به خواسته رهبران سازمان مجاهدین  با جعل و سند سازی و شهادت دروغ بر علیه اقای ایرج مصداقی اقدام نموده است و حتی هفته گذشته در یک دروغ دیگر مدعی است که آقای ایرج مصداقی در شعبه ۷ اوین کمک بازجوی فردی بنام  فاضل بود. ژورک همچنین در باره محمود احمدی نژاد به جعل و دروغ مبادرت کرده است زیرا مجاهدین نیازمند آن بودند که وی را یکی از گروگانگیرهای سفارت امریکا معرفی کرده و با ارائه عکسی مدعی بودند که وی احمدی نژاد است.

حقیقت مانا


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12