تقدیم به « فرشته» ها و « هدایتی» چُونین، صداقتی مست وار هماره برصلیب عشق

seyamaknaderi August 12, 2018 Comments Off on تقدیم به « فرشته» ها و « هدایتی» چُونین، صداقتی مست وار هماره برصلیب عشق
تقدیم به « فرشته» ها و « هدایتی» چُونین، صداقتی مست وار هماره برصلیب عشق

عطف به :‌«گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی (۳) پای قدرت که برسد هیچ کس معصومانه رفتار نمی‌کند»

ازفرشته های برسردار قتل عام ۶۷، تا فرشته هدایتی، داستان یکی بیش نیست، ایستادن برپاشنه های اولین، عشق وازادیست.

سلام ودرود برفرشته های میهنم ونسل دختران انقلاب وزنان، این شیران برون تاخته ازچلهٔ کمان، که یکه وتنها برعلیه تمامت رژیم پلید ولایت فقیه ایستاده اند.

” کوهها جنبیدند – کلمات نه”                ۱۳۹۲/۴/۱۰

 

 

بر ستیغ جسارت

” کلمه “

شهامت جرس و صداست

کلمات

همیشه شجاعت اینرا دارند

طنینِ هر حنجره ای باشند

 

بی هیچ بیم و ریب .

در بلندیهای جرأت

کوها بجنبند

” کلمات “

می ایستند پای حرفشان  –  معناشان !

حرف به حرف  – هجا به هجا  – واژ به واژۀ وجودشان

آوای عهد اولین

 

اینگونه

” کلمه “

” خدا ” بود و خدا گشت – و الهۀ شعر

کلمات – الهه الهام

خون صدا –  نثار حقیقت اند

 

کوهها جنبیدند

کلمات ” نه ” –

ایستادند پای معناشان –  پای حرفشان

پای معنای زندگی

” معنای خدائیشان ” !

 

حروف

” ذرات خدائی” کلمه اند

و کلمه

” ذرات انسانی ” اند

 

و بدان

هیچ شکافنده و پیکانی را

یارای نفوذ

در این هالۀ کیهانی نیست

کلمات

افسانه های حقیقی انسان

در بستر جهان و گلوی تو اند .

 

کلمات آخته اند

تو نترس !

تو شمشیر بکش !

کلمات شجاع اند

طنین شان باش

بی پروا و استوار

و از ارتعاش طنین شان

از صفات پاک و شجاع خدا وارشان

شمشیرت را تیز کن

نعره از حلقوم برآر

با شجاع ترین و بّراترین کلمات صف کشیده برابر دشمن

بی پروا  –  عاشق باش و بتاز

 

بر شو

با غرور پلنگین ات

ماه را

چنگ بزن

بر چنگ گیر

الهام را .

کوهها بلرزند

تو نلرز .

تو هم

” کلمه ” باش

و ” خدا ” .

ارمغان را

چنگ بزن

چون کلمه

با جسارت تمام

ازکتاب:«‌ قرارمان عشق بود، نه کین!» سیامک نادری

سایت حقیقت مانا – ۲۱ مرداد ۹۷

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.