تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی – سیامک نادری

seyamaknaderi September 27, 2018 Comments Off on تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی – سیامک نادری
تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰  ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی – سیامک نادری

امروزعصرگزارشی رادرسایت مجاهدین درباره ۵مهرماه سال ۶۰ دیدم وبرغم اینکه درگیرکارهای مختلفی هستم، نتوانستم ازاین مسئله بگذرم وناگزیرشدم بخشی ازحقایق را یکی دوساعته آماده کرده وارائه دهم…

دراستراتژی، برخلاف تاکتیک ها، راهی برای آزمون وخطا نداریم!. اگرچه تاکتیک ها، جدای ازاستراتژی نیستند. امّا اشتباه را تصحيح نكردن، خود، مهلک تراز اشتباه پیشین است.

سازمان ازهمان آغاز بصراحت توسط یکی ازمسئولین تشکیلات سازمان درپاییزسال ۱۳۵۸درکتاب فروشی «انجمن مسلمانان مهرآباد جنوبی» به من می گفت:« کارما ورژیم دوساله به جنگ مسلحانه می کشد…» واساساً تئوری اش همان تئوری جنگ چریک شهری زمان شاه، درمقابله با رژیم بود.

روی لینک کلیک کنید:

تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰- ناقوس شکست

 

سایت حقیقت مانا -۵مهر۹۷

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.