تصاویر بدون حجاب «زنان شورای رهبری» سازمان مجاهدین خلق و عکس های با «چادر سپید»

تصاویر «زنان شورای رهبری» مجاهدین خلق، منتخب مریم رجوی، با پوشش چادر«سپید» بسا تأمل برانگیز است، زیرا پرسش این است که مراسمی که این زنان در آن شرکت کرده بودند، چه مراسمی و کجا بوده است؟ نمی توان استدلال کرد که این زنان بهنگام رفتن به زیارت کربلا و یا نجف از چادر سفید استفاده کرده اند، زیرا پیش از این، تمامی زنان و از جمله مریم رجوی همواره با لباس فرم نظامی «ارتش آزادیبخش» به این اماکن مذهبی درعراق می رفتند و عکسها و ویدئوها در یوتیوپ موجود است. دوم اینکه چهره های شاد و خندان و آرایش کرده زنان شورای رهبری در این عکسها، اساساً به مقولهٔ زیارت حرمین امامان شیعه هیچگونه تناسب و شباهتی ندارد.»

سیامک نادری

تصاویری از زنان ارشد شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق بدست من رسیده است، این نخستین بار است که زنان شورای رهبری در لباس فرم نظامی موسوم به (ارتش آزادیبخش) بصورت بی حجاب دیده می شوند. از سویی دیگر و بسا عجیب تر، عکس هایی از زنان شورای رهبری، پیچیده در چادرهای «سپید» می باشد. در تشکیلات مجاهدین این شعار بصورت کانالیزه شده بویژه در میان زنان مجاهد و در باره «انقلاب ایدئولوژیک» مریم جوی سرداده میشد:«همچون خودش(مریم رجوی) سپید سپید سپید». یعنی همه زنان، باید پا در جای پای مریم رجوی بگذارند.

نمونه هایی از عکس های بدون حجاب:

 

نمونه هایی از عکس های با چادر « سپید» :

 

 

پیشتر بسیاری از جنایات، فساد و خیانت رجوی و از جمله زندان، شکنجه، قتل و خودکشی ها در درون تشکیلات، جذب نیرو به شیوه تبهکاری با فریب و نیرنگ و کشاندن آنان به عراق و قرارگاه اشرف، به بیرون از تشکیلات مجاهدین خلق درز پیدا کرده و من مطالبی را در این مورد منتشر کرده بودم. اینک، وجود چنین عکسهایی از زنان ارشد شورای رهبری مجاهدین خلق که برای اولین بار انتشار می یابد، نشانگر آن است که در آينده، بازهم شاهد درز و نشت اطلاعات بیشتری از درون سازمان مجاهدین خلق خواهیم بود.

در سال های گذشته با عکس های از درون تشکیلات مجاهدین و اشرف و از جمله عکس آقای احمد رازانی زندانی سیاسی خمینی که در تشکیلات مجاهدین خودکشی کردند را منتشر کرده بودم. این عکس ها به رغم همه چک و کنترل های چندلایه بصورت مخفیانه از لیبرتی خارج شده بود.

احمد رازانی درسال۱۳۷۴ به یکی از اعضای سازمان که خود وی نیز ۵ سال زندانی سیاسی خمینی بود و در زندانهای سازمان مجاهدین در سال ۷۳ بشدت مورد شکنجه وحشیانه جسمی و روحی واقع شده است گفته بود:« نمی دانم [ رهبران مجاهدین] چطور می خواهند این تناقض راهضم کنند (زندانها وشکنجه های سال ۷۳ در اشرف ).»

نگارنده نیز با احمد رازنی در زندان های سازمان در یک اتاق زندانی بود و سپس به مدت ۱۲ سال در یک مقر در کنار هم بودیم. احمد رازانی در سال ۱۳۸۹در اشرف خودکشی کرد.

در سال ۱۳۷۷وقتی ۲ روز من ( نگارنده) را در انبار مخابرات مرکز۱۰، تحت مسئولیت یکی از زنان شورای رهبری بنام « رؤیا احمدی»، سازمان توسط ۶۰ نفر از همان محور و لایه تشکیلاتی خودمان زیر شدیدترین کتک کاری وحشیانه … و تهمت پراکنی و لجن مالی کردن تکه پاره می کردند. احمد رازانی درحالیکه سر و وضع صورت و … کبود و خونین و لباس ها و اورکت ام که تکه پاره شده بود بعد از پایان آن دو روز شکنجه، همانجا در بیرون انبار به نزد من آمد و با احترام و با بغض و لرزش صدایش گفت:

«سیامک! اعتقادت را به خدا از دست نده!، توکّل کن به خدا!، این بی ناموس ها به هیچ چیز پایبند نیستند و اعتقاد ندارند!.» در آن دو روز آنقدر من را با پوتین و مشت و لگد و …زده بودند که هیچ جای سالمی دربدنم وجود نداشت. من در اوین، ، قزلحصار و گوهردشت هم خیلی خورده بودم امّا…، به همین دلیل احمد فکر می کرد بدلیل شقاوت و بی رحمی در طی این ۲روز، من حتّی از این پس دیگر اعتقادم به خدا راهم از دست می دهم. احمد فردی بسیار مذهبی و کارگر زحمتکش نانوایی بود.

در اولین مصاحبه خود با تلویزیون میهن تی وی در ۲۲ژوئن ۲۰۱۸( حقایقی از زبان سیامک نادری از بند رسته سازمان مجاهدین خلق ) در دقیقه ۱:۱۲ عنوان کرده بودم که آلبانی دیگر عراقِ در حصار و… امکان قطع رابطه مطلق با جهان خارج نیست و خواه ناخواه به رغم تمامی حصارها و دیوارهای تشکیلاتی، اطلاعات و حقایق به بیرون درز کرده و انتشار خواهند یافت.

لینک مصاحبه« حقایقی از زبان سیامک نادری از بند رسته سازمان مجاهدین خلق»:

https://www.youtube.com/watch?v=ZUPxdC-qRvY

تصاویر «زنان شورای رهبری» مجاهدین خلق، منتخب مریم رجوی، با پوشش چادر«سپید» بسا تأمل برانگیز است، زیرا پرسش این است که مراسمی که این زنان در آن شرکت کرده بودند، چه مراسمی و کجا بوده است؟ نمی توان استدلال کرد که این زنان بهنگام رفتن به زیارت کربلا و یا نجف از چادر سفید استفاده کرده اند، زیرا پیش از این، تمامی زنان و از جمله مریم رجوی همواره با لباس فرم نظامی «ارتش آزادیبخش» به این اماکن مذهبی درعراق می رفتند و عکسها و ویدئوها در یوتیوپ موجود است. دوم اینکه چهره های شاد و خندان و آرایش کرده زنان شورای رهبری در این عکسها، اساساً به مقولهٔ زیارت حرمین امامان شیعه هیچگونه تناسب و شباهتی ندارد.»

بدلیل حفظ حریم شخصی، چهره های زنان شورای رهبری مجاهدین خلق در عکسها پوشیده شده است،‌ زیرا هدف، نه این افراد، بلکه انتشار حقایق است. در صورتی که سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن وجود چنین عکسهایی را تکذیب کنند، می توان عکسها را ارائه داد.

هدف از انتشار این عکس ها و بطور خاص و پیام من به مسعود رجوی این است که: «هیچ کس نمی تواند در برابر حقیقت بأیستد، هیچ گریزی از روشنگری حقایق نداشته و ندارید، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد!».

آنچه را که در طی این سه سال اخیر در باره تشکیلات سازمان مجاهدین خلق روشنگری کرده ام، در یک پرونده و بصورت مجموعه ای از اسناد و مدارک و با حضور شاهدین در دادگاه و یا مجامع حقوق بشری و همچنین با حضور در برابر رسانه ها قابل ارائه است.

مسعود رجوی می گوید:«سرلوحه مکتب مجاهدین «فدا و صداقت» است. توصیه می کنم مسعود رجوی این « فدا و صداقت» ادعائی را از خودش شروع کرده و پس از ۱۷سال مخفی بودن، در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران آزاد و مستقل، ولو بدون تصویر، در مقابل مردم و افکار عمومی، بطور شفاف پاسخگوی پرسش ها و حقایق باشد. طبعاً وقتی رهبری مجاهدین از نیروهای خودش خواهان « فدا و صداقت» است، بسیار طبیعی است که می توان انتظار داشت که باید بالاترین و نخستین گامِ فداکاری توسط خود او صورت بگیرد. زیرا بالاترین صداقت، صداقت با آحاد مردم است.

همچنان می توان از مریم رجوی انتظار داشت، هنگامی که این توان و امکان را دارد که در یک کنفرانس اینترنتی و ارتباط زنده با ۳۰هزار نقطه در ایران و ۱۰۰کشور جهان با مجاهدین در اشرف۳ برگزار کند(‌۱)، و چنین امکانی را برای مردم و افکار عمومی فراهم کند، تا بهتر بتواند در مقابل پرسش ها و ابهامات شفاف سازی کرده و خود را بهتر و بیشتر بشناساند.

انکار حقیقت، دال بر عدم حقیقت نیست

همچنانکه در آخرین گفتگوی انجام شده در چند روز اخیر با آقای رضا گوران عنوان کردم: «یک حلقه ای از مسئولین و فرماندهان در مدار بالای سازمان قرار دارند و دسترسی به اطلاعات آنها بسیار سخت و دشوار است و ما می خواهیم حقایق و اطلاعات این حلقه مدار بالای تشکیلات سازمان مجاهدین خلق را بشکافیم و در معرض دید مردم و افکار عمومی قرار دهیم.

پادزهر اپوزیسیون۲

مصاحبه سیامک نادری با آقای رضا گوران:

بکارگیری پرستو( طعمه جنسی) توسط تشکیلات رجوی برای آلوده ساختن و حق السکوت و نسق کشی، پذیرش اسلام و تشیع و نماز های اجباری، فریب و خرید انسان و آدم ربایی بعنوان جذب نیرو، شکنجه و تهدید به تجاوز در زندان های رجوی

سه سال انفرادی، شکنجه، قتل، جذب نیرو با فریب آدم ربایی، دیدار با رجوی، بگارگیری« پرستو»

 

بر اساس قوانین انتشار اطلاعات و اسناد موجود در رسانه ها، روشنگری ها در باره مجاهدین خلق همچنان ادامه خواهد داشت. و [ به طریق اولی، هرگونه تهدید و تطمیع اعضای جدا شده از تشکیلات مجاهدین خلق، برای پوشش بر حقایق موجود] ، خود جرم است و قابل تعقیب قضایی در مراجع قانونی. آنچه تاکنون ارائه شده، بخشی از روشنگری ها بوده و در صورت فرصت و امکان، روشنگری ها همچنان ادامه خواهد داشت. اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، پاشنه آشیل سیستم های توتالیتر است.

چند نمونه از روشنگری های پیشین

روشنگری های من در مورد سازمان مجاهدین خلق به مدت سه سال است که شروع شده است. هدف از این کار آگاهی رسانی به مردم است. نمونه هائی از مطالب و مستنداتی که در آن تلاش کرده ام تا از طریق تحقیق بسیار و گفتگو با برخی از جداشدگان از تشکیلات رجوی، حقایق پنهان درون این تشکیلات را به اطلاع افکار عمومی برسانم در زیر می آید.

 

نمونه اول:

اسامی ۱۰۶ تن که در سازمان مجاهدین خلق خودکشی کرده و یا به قتل رسیده اند را منتشر کرده ام و پس از آن چند قتل و خودکشی دیگر از طریق سایر جدا شدگان روشنگری شده است:

فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل در مجاهدین:

https://haghighatemana.com/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B0/

 

نمونه دوم:

اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال۷۳ در زندانهای رجوی در قرارگاه اشرف :

https://haghighatemana.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%81/

 نمونه سوم:

حقایق زندان، شکنجه و قتل توسط دستگاه رجوی از زبان کوروش شریف زاده و سیامک نادری

https://www.youtube.com/watch?v=Wus3ZZPN8fQ

 نمونه چهارم:

رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن و خوشگذرانی… به اشرف کشاند

https://haghighatemana.com/%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA/

نمونه پنجم:

تصاویر ۲۰۰ تن از افرادی که با فریب و نیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند- سیامک نادری

https://haghighatemana.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%88/

نمونه ششم:

 

پادزهر اپوزیسیون 1: شاهد خانه‌های تیمی فرماندهان مجاهدین خلق در شکنجه سه پاسدار در سال ۶۱

گفتگوی سیامک نادری با حمید رضا ابراهیم پور، عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق که پس از ۳۸ سال سکوت حقایق هولناک شکنجه توسط مجاهدین خلق در خانه‌های تیمی را بازگو می کند. آیا می‌توان با شکنجه به مبارزه با شکنجه پرداخت؟

https://www.youtube.com/watch?v=FA8GRjsLNTQ&feature=emb_logo

در این گفتگو، حقایقی در مورد ربایش و شکنجه سه پاسدار، توسط اعضا سازمان مجاهدین در خانه های تیمی در تشکیلات در تهران در ۳۸ سال گذشته مطرح و یک شاهد نیز جزئیاتی را در این مورد تشریح کرد. در آن زمان و طی این شکنجه ها، ۶ تن زیر شکنجه های مجاهدین خلق به فجیع ترین شکل کشته شدند. حتی یک تن از این افرادی که زیر شکنجه کشته شد بنام « حبیب روستا» از زندانیان سیاسی زمان شاه و از جمله از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود.

با وجود اتهام شکنجه در این گفتگو، رهبران سازمان مجاهدین تاکنون در قبال آن سکوت کرده اند، چرا؟

 

آقای « همنشین بهار » در صفحه فیسبوک خود در باره یکی از این کشته شدگان در زیر شکنجه می نویسند:

« زندانی سیاسی زمان شاه حبیب روستا بعد از انقلاب عضو هیئت مدیره شرکت پخش گاز ایران (پرسی گاز) بود. ۲۸ تیرماه سال ۱۳۶۱ وی را به یک خانه کشاندند و در بدو ورود بدون اینکه از او سؤالی بکنند دهانش را با چسب بستند و حدود نیم ساعت با کابل زدند. سپس با طناب و زنجیر دست و پایش را بستند و خشونت را به اوج رساندند… در پی بازجویی و بی‌خوابی و شدت ضرب و شتم، ضرب و شتم بسیار و سوزاندن با هُویَهِ برقی[…] حبیب، چند روز بعد در همان محل جان سپرد و قاتلین جسدش را که در یک پتو، طناب پیچ شده بود، در گودالی در تپه‌های اطراف قریه ناران لواسان انداختند. دهم مرداد همان سال ژاندارمری لشگرک جسد را کشف کرد. به گزارش پزشکی قانونی قسمتی از پوست فرد مورد نظر کنده شده…در ناحیه گردن طناب فرورفته و در زیر آن کبودی ایجاد شده است. علت مرگ ضربه سنگین وارده به سر با جسمی سخت و فشار طناب بر روی گردن و…تشخیص داده شد. همسر حبیب روستا، راضیه ذوالانوار (از خویشاوندان کاظم ذوالانوار) بود.

پایین تر، گزارش ژاندارمری لشگرک و پزشکی قانونی را (در مورد جسد نامبرده) ببینید.»

 

نمونه هفتم:

گفتگوی سیامک نادری با آقای رضا گوران:

پادزهر اپوزیسیون۲ سه سال انفرادی، شکنجه، قتل، جذب نیرو با فریب آدم ربایی، دیدار با رجوی، بگارگیری« پرستو»

https://www.youtube.com/watch?v=oANHGyKA280&feature=emb_logo

بکارگیری پرستو( طعمه جنسی) توسط تشکیلات رجوی برای آلوده ساختن و حق السکوت و نسق کشی، پذیرش اسلام و تشیع و نماز های اجباری، فریب و خرید انسان و آدم ربایی بعنوان جذب نیرو، شکنجه و تهدید به تجاوز در زندان های رجوی

 

ضمیمه:

( ۱)

منبع سخنرانی مریم رجوی و ادعای ارتباط زنده با ۳۰هزار نقطه در ایران و ۱۰۰کشور جهان با مجاهدین روز جمعه ۲۷تیرماه ۱۳۹۹، گردهمایی جهانی ایران آزاد، در یک کنفرانس اینترنتی و ارتباط زنده

https://hambastegimeli.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/81074-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C

 

حقیقت مانا