تبعیض بین مسلمان و غیر مجاهدین[ مسلمان] چهار دهه با مریم رجوی مسلمان در ارتش باصطلاح ملی آنها- رحیم فلاحت نژاد

آیا مجاهدین خلق یک جریان دمکراتیک هستند؟ تجربه چهل ساله من می گوید: نه!

آقای رحیم فلاحت نژاد از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۷ بمدّت ۴ دهه با مجاهدین خلق و در اشرف، لیبرتی و آلبانی بود. سال ۱۳۶۰ دستگیر و زندانی میشود و سال ۱۳۶۴ از زندان آزاد شده و سال ۱۳۶۵ به مجاهدین در عراق می پیوندد.

بهنگام دیدن ویدئو وقتی عکس ناصر مسعودی رازلیقی با آن چهره همیشه شاد و خندان که همبند من در گوهردشت بود و از جانباختگان قتل عام ۶۷ است غم و دردی سنگین مرا با خود برد… نسل ما میان دوپرس هولناک ایدئولوژی اسلامی و جنگ میان خمینی و رجوی یکی برای حفظ قدرت ویکی برای کسب قدرت به مسلخ ولی فقیه و رهبری عقیتی کشانده شد، بی که از آغاز دانسته باشیم روح و ماهیّت این جنگ چیزی نیست جز برای کسب رهبری و خلافت اسلامی. تنها چیزی که در این میان گم بود مردم و میهن بود.

در این ۴ ویدئو کوتاه آقای رحیم فلاحت نژاد داستان زندگی وسیر مبارزه اش را بیان می کند. البته من در لحظه اول نتوانستم ایشان را بشناسم و بعد از چند ثانیه همان چهره سالیان پیش بیادم آمد جوانی که درسیستم پشتیبانی و در قسمت تعمرات زرهی و… قرار داشت. ابتدا از اینکه از فرقه رجوی جدا شده است و در واقع از بند و بردگی در  آزاد شده است بسا خوشحال شدم…خوشحالیم برای خودش بود و حسّ آزادی و بیرون آمدن از درون کپسول سیاه و خاکستری و مملو از فریب و دروغ و ریاکاری… هم اینک  از یکی دو تن از دوستان جداشده از تشکیلات فرقه رجوی نیز پرسیدم آنها گفتند «بچه خوبی» بود… سیامک نادری

۴ ویدئو کوتاه که آقای رحیم فلاحت نژاد روی کانال یوتیوپ گذاشته اید را می توانید به ترتیب ببینید:

حقیقت مانا