«تاجگذاری روز »

 

“تاجگذاری روز” ۱۳۹۱/۷/۱۴

از سرشاخه نور
موج ها می رویند
صبح نم نمک می آید

ادامه …

عکس ‏‎Siamak Naderi‎‏