“بهار” 

“بهار”                          ۱۳۹۲/۴/۲۲

 

سخاوت بهار

مادرانه ایست

همیشه دسته گلی پر شکوفه

تن پوش شاخه ها

 

حتّی

شکوفه ها میدانند

مادر چیست !.

 

ازکتاب:« عشق خواهر من است» سیامک نادری

 

 

 سایت حقیقت مانا ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ سیامک نادری