امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی

 

 

 

 

امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵، ویک شهر%8

تصحیح وتوضیح یک اشتباه:

دیشب یکی ازدوستان گفت: علیرضا اسفندیاری درگزارش ۹۲ آقای ایرج مصداقی نوشته شده که به ایران رفته است. من اورا بعنوان ناپدید شده نوشته بودم. به همین دلیل خبرراتصحیح و بروز رسانی کردم .


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/wp-content/themes/jovial/inc/related-posts.php on line 12