“آماده باش “

 

“آماده باش ”                           ۱۳۹۲/۴/۲۲

به لشگر عشقهایت بگو :
دشنه بدستان کین
بر سر آخرین حلقه های امید آمده اند

این آخرین سنگر شغالان است
به عشقهایت
آماده باش بده ….!

ازکتاب:« قرارمان عشق بود، نه کین!» سیامک نادری

 

سایت حقیقت مانا -۶ فروردین ۹۷