آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری است جابر طایی سمیرمی

seyamaknaderi March 3, 2024 Comments Off on آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری است جابر طایی سمیرمی
آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری است جابر طایی سمیرمی

جابر طایی سمیرمی

آقای رحمانی در سرتا سر این مقاله ابتدا با شیوه های فاشیستی شامل چسباندن هر مخالفی به جمهوری اسلامی، انجمن نجات و…تمام حقوق انسانی یک نسل را انکار میکند.

از حق مسلم و حق انتخاب افراد سخن میگوید ولی هیچ بویی از اعتقاد به دموکراسی و حتی حداقل چهارچوب‌ها و پرنسیبهای انسانی به مشام نمیرسد. نظرات ایشان آن هم از نوع مجاهدی و عقیدتی ایشان  گویا که  فقط حق ایشان و بقیه هم پیمانان ماله به نرخ روز بکش است که هر چه خواستند بنویسند. 

من به عنوان شاهد زنده و عضو سابق تشکیلات فرقه مجاهدین نه در  پاسخ به آقای رحمانی بلکه  وظیفه اخلاقیم ایجاب میکند تا از پنهان شدن حقایق زیر غبار دروغ جلوگیری کرده و از حقیقت دفاع کنم.

پس از مرگ خمینی و انتخاب جانشین وی که ویدئو آن سالیان بعد منتشر گشت خامنه ای گفت:« وای به حال مردمی که من رهبرشان باشم» و عملا دیدیم که چکار کرد. و اکنون من میگویم وای به حال مردمی که چنین کسانی ادعای اپوزیسیون آخوندها را میکنند.

من در قرارگاه اشرف  با امیر یغمایی و افراد دیگر از کودک سربازانی که به آنها میلیشیا گفته می شد هم قرار گاهی بودم از نزدیک هر روز او را می‌دیدم(TIPF) بعد از اقدام به جدایی از سازمان باز هم در کمپ آمریکایی ها بنام تیف چهره  جوان و وضعیت روحیش نشان از کودکی به یغما رفته اش داشت….

 

 

سازمان مجاهدین با یک بکارگیری حیله و نیرنگ اعضایی را که میخواستند از تشکیلات جدا شوند را به اسم مدافع تروریسم به  آمریکایی ها تحویل داد، فرقه مجاهدین به امریکایی ها گفته بودند کسانی که حاضر نشدند اسلحه خود را کنار بگذارند و تروریسم و مبارزه مسلحانه را نفی کنند ما این دسته افراد را به شما تحویل میدهیم.

آقای رحمانی!

امیر یغمایی با چه مدارک قانونی وارد عراق شد؟ چرا سازمان مجاهدین ایشان را با همان مدارک از عراق خارج نکرد.؟ همین یک مورد کافیست که بدانید هر چه در این مستند« بچه های کمپ اشرف» گفته شد فقط  گوشه کوچکی از واقعیت تبهکاری سازمانی است که با سوء استفاده از احساسات کودکان، آنها را به عراق کشانده بود.

آقای رحمانی! آیا می دانید یکی از این کودک سربازان بنام یاسر اکبری نسب خودش در قرارگاه اشرف به آتش کشید و جان سپرد؟ آیا هیچ وقت از وجدانتان سوال کرده اید چرا؟

فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین

https://haghighatemana.com/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B0/

چرا در زمانی که این کودک سربازان و حتی افراد هم سن و سال من که جوان بودیم بدون داشتن کوچکترین حقوق انسانی، زیر قوانین ماقبل قرون وسطایی و چیزی در حد قوانین برده داری نابود میشد، از زمین و زمان گلوله می بارید شما به فکر کودکان کمپ اشرف نبودید؟

طبق کدام مکتب، تعلیمات وجدانهای بخواب رفته شما تان می پذیرفت  که خود در امنیت در اروپا و… سکوت کرده و اینک  برای پوشاندن جنایت بر کودکان سرباز نسخه می پیچید. چند شاهد از جداشدگان از این فرقه مخوف و تبهکار مجاهدین نیاز است تا وجدانهای به خواب زده شما بیدار شود؟ پیش از این من نیز در مصاحبه ای بصورت مفصل در باره زندان و شکنجه و آدم ربایی و کودکان و …صحبت کرد ایم می توانستید به آن مراجعه کنید:

 شکنجه سفید” در زندانهای مریم رجوی، در انفرادی لخت مادرزادم کردند…گفتگو با جابر طایی سمیرمی( آرش)”

https://www.youtube.com/watch?v=SYo6GNwRz7s

شما با پوشاندن حقیقت از دروغ دست در خون کشته شدگان و رنج اسیران در تشیکلات فرقه رجوی دارید آقای رحمانی واقعا شما پیرو چه مکتب و  آیینی هستید که حقیقت مسلم را انکار میکنید؟

در جای جای مقاله تان دیکتاتوری و فاشیزم تجربه شده تا ریخ را تکرار میکنید و بلافاصله  دم از آزادی و حق مسلم خود می‌زنید ، زمین ایران را به آسمان سوئد پیوند می‌زنید تا ثابت کنید  داستان این فیلم دروغ و کار جمهوری اسلامی است؟

شما کدام مدرک شناخته شده را دارید یا بر اساس کدام شواهد محکمه پسندی این همه ادعاهای بی شرمانه وغیر انقلابی  علیه مستند « بچه های کمپ اشرف»دارید؟

آقای رحمانی!

 شما مدرک و تخصص جاسوس شناسی  و مزدور شناسی تان را از کجا گرفته آید که اینقدر با اعتماد به نفس از «نوع مجاهدین« و «مجاهدیت» واقعیت مسلم را  انکار میکنید؟

هر کسی قیمتی دارد ،بعضی ها غیر قابل خرید و فروش هستند مثل امیر یغمایی،مثل من و… 

شما به «چه چیز»؟ و چند خود را میفروشید؟ که به این راحتی حقیقت محضی را که افراد مختلف گفته آند را دروغ  عنوان می کنید و به   دست اندرکاران این مستند و این کودکان سابق را به  رژیم جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و انجمن نجات منتسب می سازید. با چه اطمینانی میگویید رژیم در پشت این فیلم است؟

با توجه به شهادت‌های دقیق جدا شدگان از تشیکلات فرقه مجاهدین  دیگر جای سوال برای راستی آزمایی باقی نمانده است.

تعجبم از این جرات انقلابی شما است که به چه قیمتی حاضر شده اید دست در انکار این حقیقت‌های دردناک و جنایت های رفته بر اعضا و کودکان ببرید؟

آقای رحمانی!

آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری فرقه مجاهدین است که شما پیش از آن آنها را داعشی  خطاب میکردید؟. آیا شما می توانید در باره نوشته ها و گفته های  پیشن خود در نفی همه جانبه فرقه مجاهدین و نوشته های جدید خودتان درحمایت از فرقه  مجاهدین پاسخگوباشید؟ شفاف سازی الزام دمکراسی است.  آیا شما می توانید در حضور رسانه های مستقل در برابر انبوه جداشدگان از تشکیلات  که یک تا چهار دهه سابقه عضویت در فرقه مجاهدین را داشته اند قرار بگیرید و از عمل ننگین خود در وارانه سازی حقایق و  حمایت از جنایت دفاع کنید؟

در این زمینه :

بهرام رحمانی! با کدام انگیزه بی رحمانه به کودکان کمپ اشرف شلیک می کنید؟

https://mihantv.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8/

https://mihantv.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8/

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.