حقایق زندان، شکنجه و قتل توسط دستگاه رجوی از زبان کوروش شریف زاده و سیامک نادری

seyamaknaderi آوریل 4, 2018 0

 

سایت حقیقت مانا- ۱۴ فروردین۱۳۹۷

فرستادن دیدگاه »