انتخابات ۹۶ ، وآیینه قتل عام ۶۷

seyamaknaderi نوامبر 11, 2017 0
انتخابات ۹۶ ، وآیینه قتل عام ۶۷

 

مقاله: سیامک نادری

 

 

توضیح:‌این مقاله در۴مرداد ۹۶ نوشته شده است. ازآنجایی که این مقاله بازتاب وضعیّت رژیم آخوندی پس ازانتخابات ۹۶ است. نظر به اهمیّت آن، با افزودن تیتراخباریک ماهه اخیر احمدی نژاد، درج میشود.

 مهندسی انتخابات؟  یا مهندسی آینده نظام؟ 

اینبارمهندسی انتخابات معطوف به مهندسی آینده نظام بود.

 

درباره این رژیم وانتخاباتش واقعیّت چیزی جزسخنان «مارک تواین» نیست:« اگر رأی دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی دادند که رأی بدهید! همچنانکه ریاست جمهوری، برغم آراء مردم، تنها پس ازتنفیذ حکم، مشروعیت می یابد.

 

اما اینباردرانتخابات۹۶ پارادوکس وفلاکت رژیم ولایت فقیه آنجاست که روحانی رئیس جمهورنظام، درمیتینگ های انتخاباتی، ناگزیراست برای جلب آراء مردم، ازقضا همان شعارهای مردم بستوه آمده وآنطور که حداد عادل می گوید:«قصه زیر پوست مردم » طی چهاردهه تحت حکومت فاشیستی راسر دهد؟، شعارهایی که تمامیّت رژیم را برباد می دهد:

«- “مردم ما اعلام می کنند کسانی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را نمی‌خواهند.”

– “اگر شما جوانان درخانه بنشینید بدانید درپیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که درتهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را صادر کردند.”

-“آقای قالیباف … شما می گفتید دانشجویان بیایند تا ما گاز انبری برنامه داریم تا کار را تمام کنیم.”

– “مگر شما هر روز فشار نمی‌آوردید که فضای مجازی بسته و اشتغال زنان متوقف شود؟”

– “آمده ایم تا به خشونت طلبان و افراطیون بگوییم دوره شما تمام شده است.”

– “منطق شما «ممنوع‌کردن» است چیزی دیگری ندارید،…منطق شما «هوچی‌بازی» است و چیز دیگری ندارید. جوانان غیور ما راه آزادی را انتخاب کردند.”

– “ما قانون را برای همه دستگاه‌ها می‌خواهیم، ما نهادهای استثناء شده از مالیات نمی‌خواهیم.”

– “دورانی که فقط یک صدا و سیما بخواهد بر افکار مردم حاکم باشد تمام شده است.”»

 

درحالیکه روحانی خود بخشی ازرژیم وبعنوان آمرین ومبلغین اعدام وزندان، پیش ازاین خواستار اعدام های علنی درمیادین ونماز جمعه ها  ومبارزه با بی حجابی زنان و اخراج آنها از ادارات ودیوارکشیدن وحکم قتل دادن درقیامهای مردم است:

 

کاندید شدن رئیسی (برخلاف سنوات وترم ها واصطلاح های رایج پیشین)، پیش وبیش ازآنکه «مهندسی انتخابات» را بازتاب دهد، معنا ومفهوم مهندسی کلیّت نظام وولایت فقیه وآرمان های  خمینی ودرواقع بسترسازی« آینده نظام» را بازتاب می دهد.

تابستان ۹۵ با انتشار فایل صوتی منتظری پس از۲۸سال، یکبار دیگرموضوع ممنوعه۶۷ درسطح وسیعی مطرح وحتّی بین عناصرهمین رژیم ونایب رئیس مجلس وتاج زاده بازتاب جدیدی داشت. همچنین پافشاری مطهری برموضعش درباره اعدام‌های ۶۷ واینکه صراحتا پرسیده بود:«آیا شایعات درباره اتفاق سال ۶۷ درباره نحوه اجرای حکم امام [آیت‌الله خمینی] صحت دارد یا خیر؟».

 

به همین دلیل، نفس کاندید شدن رئیسی، برای ریاست جمهوری، معنا ومفهومش مشروعیت بخشیدن به این قتل عام است! اچه رسد به برگزاری میتینگ های انتخاباتی رئیسی، وازهمه مهمتر، کسب آرای ۱۶ میلیونی مردم، ‌به منزلهٔ مشروعیت دادن به عامل قتل عام است.  به این شکل مهندسی «آینده نظام»، آراء ۱۶میلیونی مردم به رئیسی را پشتوانه وتکیه گاه و نشانه مشروعیّت این نظام و این قتل عام می داند. این همان تفاوت کیفی این انتخابات واین مهندسی نظام است.

درگذشته برغم سالها سکوت دراین باره، تنها این مسئولین نظام آخوندی بودند که ازاین قتل عام دفاع می کردند. اما این بار ۱۶ میلیون آراء وامضا را هم پای این فرمان خمینی و جلاد آن رئیسی گذاشتند. امری که هرگز در سه دهه گذشته صورت نگرفته بود. فاصله نبوغ و کلّاشی، یک پوست پیاز است.‌ هنر کلّاشی آخوندی،‌ نزدیک به چهاردهه، نظام وخامنه ایی را ناگزیربه چنین ترفند و دودره کردن برای آینده نظام ساخت. آنها فرزند خلف خمینی دراین شامورتی بازیها هستند. درسطح وظاهر امر، همهٔ اذهان وافواه عامه، متوجّه مهندسی انتخابات و برسرکار آوردن رئیسی… بودند. امّا درپس این ترفند ودراعماق، خامنه ای سناریوی مهندسی نظام را درسرداشت.

اگردرسه دهه گذشته، واکنش نظام درباره قتل عام ۶۷، یک تابو واتخاذ سکوت بود، اینبار خامنه ای هم پس ازانتخابات به صحنه می آید، تا هم سخنان ساختارشکنانه وهرم وارانهٔ دستپخت روحانی رابه قاعده کند، وهم به اصطلاح، میوه وگُل مهندسی انتخابات نظام رابچیند وبگوید:« جای شهید با جلاد عوض نشود!» تا مهرختامی براین مسئله و تابوی سی ساله زده ودراذهان ثبت، ومیخ اش را درجامعه  بکوبد. زیراهرگونه مخدوش شدن فرمان قتل عام ۶۷توسط پایه نظام (خمینی)، ناگزیرتمامیّت ولایت فقیه ودستگاه حاکم را زیرسوال می کشد، واگراین مسئله مخدوش شود لاجرم باید پای سلسله قتل ها و اعدامهای سال ۶۱-۶۰ و سایرقتل ها ۷۸ و۸۸ و… به میان آید.  تا جاییکه نوه خمینی(حسن) که درصف روحانی و حامی او بود نیز، درباره قتل عام ۶۷  با شرکت دربرنامه تلویزیونی، درطرف خامنه ای قرارگرفت وازفرمان قتل عام خمینی حمایت کرد. خامنه ای برای بحث آینده نظام ( پس ازمرگ خود) هم، می خواهد این مسئله را حل کرده وپیش از اینکه بمیرد، تضمینی برای نظام ولایت فقیه بیابد. چه بسا بهتر است بگوییم، مهندسی انتخابات با مهندسی آینده نظام روی هم افتاده، واین هردویک معنا ومفهوم واحد را داراست.

دراین دوره از انتخابات برای خامنه ای، علاوه برپرهیز ازآنچه درسال۸۸ گذشت واصل نظام را لرزاند، وجود روحانی بعنوان رئیس جمهور وفرستادن اوروی صحنه سیاسی (شرایط جدید جهانی ومنطقه ایی وآمدن ترامپ) کارکرد بهتری دارد تا رئیسی! به همین دلیل ازسرناگزیری، انتخاب خامنه ای هم برای رئیس جمهوری، کسی نیست جزروحانی!  زیرا دیگر جهان، مدل دیگری از احمدی نژاد را نمی پذیرد. بويژه اینکه رئیسی بعنوان یکی از قاتلین ۶۷ و اعدامهای چهاردهه، بیش ازاحمدی نژاد، درانزوا وطرد وتحریم قرارخواهد گرفت. (همان عاملی که خامنه ای رامجبور کرد با تعبیر “نرمش قهرمانانه”؟ برجام را بپذیرد.)

 

درهمین راستای خواسته ی خامنه ای ( قتل عام ۶۷)، داريوش سجادی هم، از دفتر خبرگزارى تسنيم، وابسته به سپاه پاسداران سردر آورده ومی گوید:« بدنه شهروندی ایران عملکرد قاطعانه رئیسی در اعدام منافقین در سال ۶۷ می‌تواند به سبد آرای وی کمک کند…»

همچنانکه در گفت و گوى بى بى سى با اكبر گنجى، در برنامه ى «شصت دقيقه»، مجرى برنامه دقيقا به همين موضوعِ «احتمالى»، كه شايد برخورد قاطع رييسى با «منافقين» در اذهان مردم، براى او راى جمع كند، اشاره می کند.

 

همچنانکه جدیداً سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران در اطلاعیه ‌مشترکی از احتمال تخریب یک گورستان حاوی اجساد اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در اهواز خبرداده اند.

از شهر مشهد نیز گزارش‌های مشابهی به سازمان عدالت برای ایران رسیده است. بر اساس این گزارش گورستان دسته‌جمعی اعدام‌شدگان سال ۶۷ در حاشیه گورستان رضای مشهد در معرض تخریب قرار دارد.

 

خامنه ای فکر می کند که باچنین اقداماتی وبدنبال آن تخریب مزار قتل عام ۶۷ می تواند صورت مسئله راتغییر داده وازصفحه ذهن مردم ومیهن پاک کند.

 

 

 

آنک ببین که براین سنگفرش

زخمی ترازستاره صبح

هرسو گلی فتاده بخون

این فاش گوی رازهای سربدار

 

درآخرین پرده ازاین سناریو  نیز احمد خاتمی  به صحنه آمده وخواهان« مدال دادن» به مجریان اعدامهای ۶۷شد! واین تنها به نمازجمعه تهران خلاصه نشد.

 

جنایت سال۶۷ هنوزپس از سه دهه، بمثابه لقمه خاردار وکُشنده ایست که رژیم ولایت فقیه،  نه توان فرودادن وبلعیدنش را دارد، ونه توان برون دادنش را. پس ازسه دهه سکوت وتابو بودن، اینک ناگزیردریک سیاست فراربه جلو، مدعی است که:« جای شهید وجلاد عوض نشود؟.» تاجاییکه به مردم برمی گردد، می توانند مطمئن باشند که هرگزعوض نخواهد شد! مخاطب خامنه ای و ترس او، ازاندرونی نظام وجناحهای رژیم است. تا بیش ازاین چنین جنایتی به رسوایی نکشد واین لقمه خارداروکشنده را که درقتل عام۶۷ سمبلیزه می شود، درگلوی او نچرخانند!

 

قتل عام ۶۷ بمثابه جنایت علیه بشریت، دومینویی است که نه تنها، راه به چهار دهه جنایت واعدام ها را، درپی دارد، بلکه همپا وهم عرض، کلیّت نظام را به زیرمی کشد. این تمام داستان ممنوعه ها وتابوی قتل عام ۶۷ برای نظام است. نفس مقوله ی ۶۷ ومطرح شدن این جنایت، نفس انتخاب وکاندید شدن رئیسی است! وبرخلاف سازوکار یکساله اصول گرایان ( جمنا) برای معرفی کاندیدا، یکباره رئیسی آمد وهمه رشته های بافته را تافته کرد. درحالیکه انتخاب خامنه ای، ناگزیرکسی جزروحانی نبود! به همین دلیل حتّی پس ازانتخابات،‌ خامنه ای آراء ۱۶ میلیونی رئیسی و ۲۳ میلیونی روحانی را به عنوان رأی به «اصل نظام» مصادره می کند والنهایه به عنوان فصل الخطاب می گوید: هرچه بوده تمام شده …».

برای خامنه ای اگرچه وجود روحانی، بعنوان ضربت گیر مسائل سیاست خارجی، مغتنم بوده وهست، وپیش از انتخابات هم گفت:« فقط یک جا بنده دخالت میکنم، و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند.» وبه نوعی برداشت عام این بود که سخن خامنه ای بنفع روحانی است. امّا با یک تبصره باید گفت: خامنه ای، یک روحانی ضعیف رادرسال۹۶ می خواهد. بویژه پس ازمرگ غیر منتظره وخوش یمن رفسنجانی( که ستون وپشتوانه جناح مقابل بود)، تا روحانی نتواند با تکیه به رفسنجانی، دربرابراو قد علم کند.

 

به همین دلیل هم، به بحث وکشاکش آراء بیش از۱۶میلیونی رئیسی دامن می زدند و یا به عبارت آخوندی« آراء حلال » رئیسی.  تا این دو رقیب

آراء نزدیک به هم داشته باشند. موحدی کرمانی از جنتی می خواهد:« آرای رئیسی از ۱۶میلیون به ۱۹ میلیون و آرای روحانی از ۲۳ میلیون به ۲۱میلیون تغییر یابد. ازاین رو کسانی که تخلف کرده‌اند، باید بدانند که یک چشم بینا بالای سر آنها است.»

روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعتمداری نوشته است:«به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که رای آقای رئیسی دست کم دو برابر آراء اعلام شده، یعنی نزدیک به ۳۰ میلیون است. چرا که وقتی با امکانات اندک و فرصت ۴۰ روزه توانسته است صاحب ۱۶ میلیون رأی شود، به یقین اگرامکانات فراوان وفرصت چهار ساله آقای روحانی را دراختیار داشت، تقریبا رأی چندانی برای رقبای ایشان باقی نمی‌ماند.»

چنین کاسه ماستی که شریعتمداری درژورنالیست زرد کیهانی! به دریا می ریزد، اگر دوغ شود! یک دریا دوغ می شود.

 

آنها ناگزیربه چنین محاسبه هایی هستند. زیرا درپای صندوق، بدلیل اینکه نیروی اجرایی دردست روحانی است، امکان تخلف کلان  بنفع رئیسی وجود ندارد، تا یک دریا دوغ محقّق شود، و مشابه سال ۸۸، کار به صحنه خیابان ومیدان بکشد.

باید پذیرفت با مرگ خمینی هیچ فصل الخطاب دیگری، جایگزین جنگ وجدالهای رژیم نخواهد شد تا بطور بلامنازع به آنها دهنه بزند، کما اینکه تاکنون اینچنین بوده و ازاین پس هم دوپارگی وچند پارگی و جنگ وجدال درونی، ذاتی سیستم ولایت فقیه، چه درداخل با مردم وچه درخارج، با جهانی که رو در روی اندیشه وعملکرد قرون وسطایی وتوسعه طلبانه رژیم قرار دارد ادامه خواهد داشت.

 

تغییر موازنه

پیش ازمرگ رفسنجانی، هرموضعی که خامنه ای می گرفت، روحانی بلافاصله به صحنه می آمد ودرتقابل با سخنان خامنه ای سخنان اورا به چالش کشیده وتهاجم می کرد. امّا پس ازمرگ رفسنجانی، این خامنه ای است که پیشدستی کرده ودست به تهاجم می زند، وسعی می کند این موازنه بدست آمده را حفظ کرده، و روحانی را به گوشه زمین براند، وبا بهانه ی ربنای شجریان هم که شده، مستمسکی برای فرمان «آتش به اختیار» بیابد. خمینی درنقش ولایت فقیه وقتی یک نهیب می کشید، همه جناحهای رژیم سرجای خود می نشستند! امّا خامنه ای اکنون، نه تنها نقش اپوزیسیون روحانی را خود بعهده گرفته، بلکه درکسوت فرمانده نیروهای لباس شخصی وخودسر وچماقدار ظاهر می شود. نفس چنین رویکردی، قد و قامت نزار خامنه ایی، وجامه رنگ ورورفته ی ولایت فقیهی اورا نشان می دهد. اگرچه خامنه ای ناگزیرشد، بلافاصله بایک فقره عقب نشینی، آنرا ازفحاشی وبی نظمی درروزقدس جدا کند. زیراچنین اقدامی(استفاده ازگروههای فشارولباس شخصی ها) به معنای عملی کردن همان تهدیدی است که ازآن، تحت عنوان قطب بندی کردن جامعه ومسئله بنی صدر یاد کرد. عقب نشینی خامنه ای ناشی ازخطردرهم شکستن ساختاررژیم دراذهان جهان وخط قرمز و وحشت خامنه ای، ازبه میدان کشیده شدن منازعه به خیابان وتجربه قیام ۸۸ است. والّا آتش به اختیار یعنی، بکارگیری نیروهای لباس شخصی درمیدان وخیابان، ونه کارفرهنگی ومطبوعاتی!

ازسوی دیگر، روحانی پس ازمرگ رفسنجانی وبویژه درفرصت انتخاباتی، « یک تنه» سخنان چالش برانگیزی طرح می نمود، وپس ازکسب آرا نیزمی خواهد، نقش وکارکرد« رفسنجانی» را هم درخودش سرجمع ومتجّلی ساخته، تا وزنه وقدرتی که لازمه رویارویی با خامنه ای است را نمایندگی کند. هرگونه کوتاه آمدن ازسوی دوطرف دراین مقطع وتوازن قوا که موضوعش آینده نظام است، باعث چیرگی طرف دیگر وتثبیت این صورت وضعیّت جدید خواهد شد.

 

اگرچه نوشتارفوق دراینجا به پایان می رسید، اما تحولات بعدی نیز همین را نشان می دهد:

 

حکم جلب و زندانی ساختن فریدون روحانی و حمید بقایی هم، درهمین دستگاه وبسترسازی نظام برای آینده، معنا ومفهوم می یابد. اگرچه جنگ ودرگیریهای جاری، باهدف تاکتیکی امتیاز گرفتن ازروحانی برای کابینه جدید و…هم، مطرح است. اما جدای ازاهداف تاکتیکی، ازمنظر راهبردی می خواهد بال وپرروحانی رابچیند وبرای اقدامات آینده، پیش دستی کرده و زمینه چینی کند. به همین دلیل حتّی احمدی نژاد را، که خود بدلیل تمرّد، پیش ازاین ازچرخه ی مدیریتی نظام «قیچی شده»، اما دربزنگاه ها، چون خروس بی محل، ویک مزاحم، موی دماغ  خامنه ای می شود برای آینده نظام تحمّل نمی کند. حمید بقایی را به زندان می کشند و هدف، جاروکردن احمدی نژاد ازصحنه سیاسی نظام است.

اخبارجاروکردن یاران رفسنجانی وحامیان روحانی درهمین منظرمصداق می یابد. کارحتی با قبضه کردن دانشگاه آزاد پس ازمرگ رفسنجانی و… ادامه دارد، حتی سید یحیی جعفری امام جمعه منصوب خمینی در۳۷سال پیش، که خامنه ای پیش ازاین گفته بود به امامان جمعه منصوب شده توسط خمینی به هیچ وجه دست نمی زند!، براثر فشارها مجبوربه استعفا می شود.

بی بی سی در۳۰تیر۹۶ خبرمی دهد: «امام جمعه کرمان«بخاطر برخی فشارها» مجبوربه استعفا شده. فرزند امام جمعه کرمان که به تازگی استعفای خود را به رهبر ایران ارائه داده، گفته است که پدرش به خاطر “برخی فشارها” مجبور به استعفا شده است. …هادی جعفری، فرزند امام جمعه کرمان به خبرگزاری ایلنا گفته است که پدرش برای اقامه نماز جمعه “مشکل جسمی” ندارد و این استعفا به خاطر “برخی فشارها” بوده است.»

گفته شده که آقای جعفری در زمان اقامه نماز عید فطر امسال دچار “مشکلاتی” شده بود اما در آن زمان گزارشی در باره این “مشکلات” منتشرنشده بود.

فرزندآقای جعفری گفته است “برخی افراد اینطور وانمود کردند که ایشان مشکل تنفسی دارد و از مسئولیت امام جمعه کرمان کناربرود.»

دویچه وله فارسی در۱تیر۹۶ نیزخبرمی دهد:« پس از کرمان، امام جمعه بیرجند هم استعفا داد. استعفای امام جمعه بیرجند که به طور غیررسمی منتشر شده بود از سوی شورای سیاستگذاری امامان جمعه تائید شد. چند روز پیش امام جمعه کرمان نیز که از حامیان دولت است به دلیل “برخی فشارهای سیاسی” کناره‌گیری کرد….

علی رضایی از روحانیان اعتدال‌گرا و حامی دولت حسن روحانی محسوب می‌شود. مطابق برخی گمانه‌زنی‌ها کناره‌گیری رضایی از روی اجبار بوده و این مسئله بخشی از پروژه حذف یاران و نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از تریبون‌های نماز جمعه است.»

 

حتی اگرخامنه ایی «بیماری» هم نداشت، که دارد وجدّی هم هست، مرگ غیرمنتظره رفسنجانی چیزی نیست جز ناقوس مرگ احتمالی وغیرمنتظره خودش، وطنین آن درذهن وعمل چیزی نیست، جزسناریوی بسترسازی برای آینده نظامی که درظاهر دوپاره اما درباطن چند پاره است.

پایان مقاله

 

تیتراخبار رویا رویی خامنه ایی واحمدی نژاد دریکماه اخیر(تا ۱۲آذرماه ۹۶)، گویای همین امراست:

 

رادیو فردا

۰۲/آبان/۱۳۹۶

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید گزارش تخلفات شخص رییس‌جمهوری پیشین، محمود احمدی‌نژاد، پس از ارائه به صحن علنی مجلس، توسط دیوان محاسبات و قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رادیو فردا

۰۹/آبان/۱۳۹۶

درخواست فراکسیون اصولگرای مجلس برای اخراج احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام

رادیو فردا

۲۳/آبان/۱۳۹۶

. مشایی به «اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب احضار شد

رادیو فردا

۱۰/آبان/۱۳۹۶

 

یک نماینده مجلس میگوید با اثبات تخلفات احمدی نژاد او باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود

رادیو فردا

۲۴/آبان/۱۳۹۶

 

بقایی به جای حضور در دادگاه در آرامگاه عبدالعظیم «بست نشست»

رادیو فردا

۲۵/آبان/۱۳۹۶

 

محمود احمدی نژاد می گوید مخالف خانواده لاریجانی است

رادیو فردا

۲۵/آبان/۱۳۹۶

 

وب‌سایت «دولت بهار» از دسترس خارج شد؛ احمدی‌نژاد: ما با برادران لاریجانی مخالفیم

رادیو فردا

۲۷/آبان/۱۳۹۶

 

کانال تلگرامی دولت بهار، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، با انتشار فیلم‌هایی از «حمله سازماندهی شده نیروهای لباس شخصی» به سه مدیر محمود احمدی‌نژاد و حامیان آنها که در حرم عبدالعظیم در شهرری «بست نشسته‌اند» خبر داد….

حمید بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۴ آبان، ضمن امتناع از شرکت در دادگاه خود اعلام کرد که به همراه علی‌اکبر جوانفکر مشاور آقای احمدی‌نژاد، و حبیب‌الله خراسانی ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، در اعتراض به رفتار قوه قضائیه در حرم عبدالعظیم حسنی «بست» می‌نشینند.

محمود احمدی‌نژاد پیش از این نیز با حضور در جمع سه مدیر خود ضمن ذکر این‌که «ما با برادران لاریجانی مخالفیم»، خطاب به مقامات قوه قضائیه گفته بود که «یا ایرانی نیستید یا ایران را نمی‌شناسید».

وی تهدید کرده بود که اگر بخواهید حمید بقایی، معاون سابق او را، محکوم کنند «باید از جنازه من رد شوند».

رادیو فردا

۲۸/آبان/۱۳۹۶

پایان بست نشینی نزدیکان احمدی‌نژاد در حرم عبدالعظیم

به نوشته کانال تلگرامی دولت بهار، تعدادی از نیروهای لباس شخصی به بست نشینان در حرم عبدالعزیز حمله کردند.

حمید بقایی، علی‌اکبر جوانفکر و حبیب‌الله جزء خراسانی، سه تن از مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز یکشنبه ۲۸ آبان، پایان بست نشینی در حرم عبدالعظیم در شهرری را اعلام کردند.

رادیو فردا

۳۰/آبان/۱۳۹۶

بازداشت مدیر مسئول وبسایت حامی احمدی‌نژاد و پایان جلسات دادگاه بقایی

رادیو فردا

۳۰/آبان/۱۳۹۶

بازداشت مدیر مسئول وبسایت حامی احمدی‌نژاد و پایان جلسات دادگاه بقایی

رادیو فردا

۰۱/آذر/۱۳۹۶

دولت مستعجل بست نشینی احمدی نژادی ها

رادیو فردا

۰۳/آذر/۱۳۹۶

محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را ناقض قانون اساسی اعلام کرد

رادیو فردا

۰۴/آذر/۱۳۹۶

اسفندیار رحیم مشایی قوه قضاییه را ظالم خواند

رادیو فردا

۰۴/آذر/۱۳۹۶

مشایی: ایستادن در برابر این دستگاه قضایی «منحرف» افتخار است

رادیو فردا

۰۶/آذر/۱۳۹۶

دادستان کل کشور و دادستان تهران به انتقادات محمود احمدی نژاد از دستگاه قضایی پاسخ دادند.

رادیوفردا

۰۶/آذر/۱۳۹۶

حمید بقایی خواستار استعفای مقام‌های قوه قضاییه ایران شد

رادیو فردا

۰۷/آذر/۱۳۹۶

اژه‌ای احمدی‌نژاد را به «دروغ و گنده‌گویی» متهم و به «لات‌ها» تشبیه کرد

رادیو فردا

۰۷/آذر/۱۳۹۶

غلامحسین محسنی اژه ای، محمود احمدی نژاد را به دروغ و گنده گویی متهم کرد

رادیو فردا

۰۸/آذر/۱۳۹۶

 

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در نامه ای به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از قوه قضائیه به شدت انتقاد کرد.

رادیوفردا

۰۸/آذر/۱۳۹۶

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در نامه ای به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد قوای سه‌گانه کشور انتقاد کرده است.

رادیوفردا

مرور روزنامه‌ها

گزارش ۱۰۰ روزه حسن روحانی

۰۸/آذر/۱۳۹۶

روزنامه اعتماد … با تیتر «فرجام “بگم بگم”‌ها»، نوشته است: این روزها افشاگری‌های محمود احمدی نژاد «گرچه غيرمتعارف است و بی‎سابقه اما مستقيم همان كسانی را نشانه مي‌رود كه روزگاری حمايت از احمدی‌نژاد را دريغ نمی‌كردند و كم‌نمی‎گذاشتند.»

این روزنامه با تاکید براینکه «افشاگری در ادبيات محمود احمدی نژاد و نزدیکانش جاری و ساری است»، نوشته است: «فرقی ندارد فهرست مفسدان اقتصادی باشد كه قريب به ١٢ سال است در جيب كاپشن محمود احمدی‌نژاد خاك می‎خورد يا فهرست پاداش بگيران از دولت دهم باشد كه نام‌شان از زبان حميد بقایی شنيده می‌شود. يک دوربين و صندلی برای آنها كافی است. خيره به دوربين، چند برگه كاغذی در دست با ادبياتی تهديدآميز و كنایی، سبک بديعي از افشاگری را به نمايش می‌گذارند» و البته این بار «خاندان لاريجانی كه يكی در راس دستگاه قضا و ديگری را بر كرسی رياست پارلمان تكيه زده تهديد می‌كنند.»

ثمینا رستگاری طی یادداشتی با عنوان «احمدی‌نژاد همان است كه بود» در روزنامه اعتماد نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد در ٨ سال دوره رياست‌جمهوری‌اش يک خدمت بزرگ به مخالفان اصلاحات كرده است خدمتی كه هنوز نانش را می‌خورد و سكوت می‌خرد…»

یادداشت نویس اعتماد با اشاره به اینکه غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت اول احمدی نژاد و سخنگوی فعلی قوه قضائیه روز سه شنبه گفته که« در ٤٠ دقيقه ده‌ها دروغ و خلاف و گنده‌گویی در حرف‌هايش» وجود دارد، نوشته است: محمود احمدی نژاد «نه ٤٠ دقيقه كه ٨ سال در اين كشور رييس‌جمهور بوده و هزاران ٤٠ دقيقه فرصت داشته است تا در مجامع داخلی و بين‌المللی حرف بزند و نماينده مردم ايران باشد» اما نشان می دهد که «در سيستم سياسي ايران چنان منفذی براي نفوذ وجود دارد كه چنين افرادی می‌توانند برای چند سال متوالی به قدت دسترسی بلاواسطه و مستقيم پيدا كنند.»

روزنامه حمایت، نزدیک به قوه قضائیه، در تیتر یک خود از قول سخنگوی این قوه درباره حملات محمود احمدی نژاد به صادق و علی لاریجانی روسای قوای قضائیه و مجلس شورای اسلامی نوشته است: «حکمت صبر قوه‌‌قضاییه در آینده نه‌چندان دور روشن می‌شود

به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای روز سه شنبه خود «در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص اظهارات و حملات اخیر احمدی نژاد به دستگاه قضا»، گفته است: «برخی افراد مثل اینکه زبانشان به خلاف‌گویی، دروغگویی و خلاف‌واقع گفتن عادت کرده است. خودشان را بالاتر از همه چیز می‌بینند و یک خودبینی و بزرگ بینی دارند؛ فکر می‌کنند همه کارهایشان حق است و هرکس دیگری هر حرفی می‌زند، نادرست است. درباره این قبیل افراد واقعاً نمی‌دانم چه تعبیری داشته باشم. از آقایی اسم بردید اخیراً یک فیلم دیدم که زیاد وقت صرفش نکردم اما در آن فیلم ۴۰ دقیقه‌ای، این فرد ده‌ها دروغ و خلاف‌واقع‌گویی و گنده‌گویی و توهین به دیگران را داشت.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم در صفحه یک خود نوشته که سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به « حملات شديد محمود احمدی نژاد عليه قوه‌قضائيه»، در حضور خبرنگاران حکایت «لاتی» را بازگو کرده که مورد بی‌توجهی قرار گرفته و برای جلب توجه اقدام به عربده کشی می کرده است. محسنی اژه‌ای گفته که برخی مانند «لات‌ از چشم مردم افتاده» حرف می‌زنند.

بی بی سی

مصباح یزدی: در احمدی‌نژاد حالت انحرافی می‌بینم

 

آقای مصباح یزدی گفته است در آقای احمدی‌نژاد “اکنون یک حالت انحرافی” می‌بیند.

 

محمود احمدی نژاد در ماه‌های اخیر، به شدت از قوه قضائیه و خانواده لاریجانی انتقاد کرده است.

او همچنین وضعیت مدیریت در کشور را زیر سئوال برده و در نامه به آیت‌الله خامنه‌ای هشدار داده است اعتماد مردم “مدت‌هاست از خطوط قرمز عبور کرده و به صفر نزدیک شده است”.

قوه قضائیه هم واکنش شدیدی نشان داده و سخنگوی این قوه آقای احمدی‌نژاد را به “لاتی که یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و رنج می‌برد” تشبیه کرد و گفت زبان او “هرز شده است و هرچه به زبانش بیاید می‌گوید”.

رادیوفردا

۱۲/آذر/۱۳۹۶

 

صادق لاریجانی، سخنان احمدی نژاد علیه قوه قضائیه را «بالاترین خیانت»‌ خواند

رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهوری سابق ایران را متهم کرد که «علیه نظام شمشیر کشیده» و در مدت چند دقیقه «۵۰ دروغ» گفته است..

رئیس قوه قضائیه ایران سخنان محمود احمدی نژاد علیه این نهاد را «بالاترین خیانت» خواند و رئیس‌جمهوری سابق ایران را متهم کرد که «علیه نظام شمشیر کشیده» و در مدت چند دقیقه «۵۰ دروغ» گفته است.

آیت‌الله صادق لاریجانی … گفت «متاسفانه علاوه بر دشمنان بیرونی، عده‌ای در درون کشور آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و دروغ های عجیب و غریبی مطرح می‌کنند» و «از پشت به کشور خنجر می‌زنند».

صادق لاریجانی اضافه کرد: «آقایی که خود زمانی در کشور مسئول بود، ظرف چند دقیقه ۵۰ دروغ علیه قوه قضاییه گفته است».

وی تاکید کرد که «عده ای خود را منجی می‌دانند و می‌خواهند برای خود کاسبی بسازند».

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که «این افراد متوجه نمی‌شوند که این اقدامات خیانت به جمهوری اسلامی و آرمان انقلاب است»…..

محمود احمدی‌نژاد روز دوم آذر در یک گفت‌وگوی ویدئویی، قوه قضائیه را به «نقض قانون اساسی» متهم کرده و گفته بود که «اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضائیه داشته باشیم انقلاب نمی‌کردیم».

وی مدعی شده بود که در شورای عالی امنیت ملی در مورد ستار بهشتی «من تقریباً با رئیس قوه قضائیه دعوا کردم، فریاد زدم سرشان! گفتم جنایت کردید شما».

پایان اخبار

درجنگ وجدال احمدی نژاد با خامنه ایی، اگربجای خامنه ایی، خمینی زنده بود، احمدی نژاد می توانست، دربرابراوبأیستد؟،و چنین پشتک ورارودربرابرولی فقیه بزند؟.

ضرب المثل است که می گویند: «سگ صاحب اش رانمی شناسد».

اما باید ضرب المثل دیگری ازوضعیّت فعلی رژیم مصطلح گردد. چرا که:« سگ صاحبش رامی شناسد!؛ امّا محّل سگ به او نمی گذارد!». واین کشاکش هنوز ادامه دارد.

فرستادن دیدگاه »