Monthly Archives: آگوست 2018

جمعه ۲ شهريور ۱۳۹۷ / ۲۴ اوت ۲۰۱۸   – کامبیز محمودی در واشنگتن تایمز نوشته در دولت اوباما از کنگره به صدای آمریکا فشار می‎آوردند که علیه جمهوری اسلامی برنامه نسازیم و باور کردنی نبود که […]

  ‏‎Hamid Ashtari‎‏ ‏پستی‏ را به اشتراک گذاشت. ‏۱۱ آگست‏، ساعت ‏۱۸:۲۲‏ ·  Mokhtar Shalalvand ‏۱۱ آگست‏، ساعت ‏۱۷:۲۵‏ ·  YouTube در ادامه برنامه شاهدان دهه خونین ۶۰ درگفگوی علی دماوندی با حمید اشتری از زندانیان سیاسی […]

  آذرسلیمانی فرشته سربربدار گوهردشت بهنگام قتل عام ۶۷ بیست وچهارسال داشت. دوسه ماه پیش ازقتل عام زندانیان گوهردشت، درتماس با مورس خبردار شدیم آذر را به بندی آورده اند که ما درحیاط آن به […]

صفحه‌ی نخست  |   مقاله   |   خبر   |   اخبار نقض حقوق بشر   |   گزارش و گفت‌وگو  |   ادبیات و هنر  |   تماس  |   سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / ۲۱ اوت ۲۰۱۸     https://www.youtube.com/watch?v=jFCjxDvycZs در بحث پیشین  هان ای دل عبرت […]

  فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت- سیامک نادری هنوزکه هنوزاست درامروز و اینکم، درپنجه های فولادین طوقی سینه بازو ستبرش گرفتارم، کاش جهان برمی گشت به گوهردشت هامان، پیش بچّه ها…، وقتی […]

بعد از  پروژه رفع ابهام که تعداد زیادی از نیروها دستگیر شده و بعضا به زیر شکنجه رفتند گروه گروه افرادی را که قرار بود آزاد شوند به دیدار ایشان می بردند. او در یک […]

Scroll To Top