هشدار و روشنگری در باره ماهیّت و خاستگاه: «خاطره نورخورشید» و رادیو جوانان امروز

برخلاف رسانه ها و اصول کاری خبرنگاری و… خاطره نورخورشید هیچ معرفی نامه و عکس چهره و هویّت و سابقه خود ارائه نمی دهد؟.  طبع پرسش هایی بوجود می آید که این شخص کیست و با چه هدفی کار رسانه ای عرضه می کند؟

همچنانکه پالودن صفوف در مبارزه و اپوزیسیون از هر نوع آلودگی وظیفه و مسئولیت مبرم در امر مبارزه و برچیدن نظام حاکم بر میهن  است، معرفی و روشنگری در باره رسانه ها نیز همین امر را دنبال می کند.

خاطره نورخورشید تحت عنوان  برنامه بنام« رادیو جوانان امروز»در تاریخ ۵/۲/ ۲۰۱۸ از طریق مسنجر فیسبوک  از من تقاضای مصاحبه کرد

و اساسا  بدلیل اطلاعات اولیه در اینتر نت و آنچه از ماهیّت او مشخص بود پیام را نادیده گرفته و هیچ پاسخی با  پیامش ندادم. سپس چند ویدئو فرستاد باز پاسخش را ندادم و بار دیگر بدون اطلاع از پیش در ۱۸ اوت ۲۰۲۱ از طریق فیسبوک زنگ زد و خواست تماس صوتی و… بگیرد، من درجا تماس را قطع کردم و باز هم در مسنجر نوشت:

« آقای نادری بنظر ارتباط از طرف شما قطع شد» و من باز جواب ندادم و یادداشت گذاشت که «خوشحال می شوم در باره دادگاه نوری با شما صحبت کنم.»

این موضوع را یکی از دوستان نزدیک نیز مطرح کرده و نظرم را در باره رادیو جوانان امروز را بیان کردم.

همچنین در باره شخص فوق و رادیو جوانان امروز با  خانم « نیره انصاری» پیام دادم که شما با ایشان مصاحبه کرده اید…، و خواستم ایشان را از این موضوع مطلع سازم و خانم انصاری نیز گفت:« من شناختی از او و رادیو جوان نداشتم و پس از بار اول که مصاحبه کردم بار دوم که مراجعه کرد پاسخی نداده و مصاحبه نکردم.»

همچنانکه دوستان بسیاری با خاطره نورخورشید مصاحبه انجام داده اند از جمله : آقای علی جوادی، مهندس کوروش زعیم، دکتر حسن نایب هاشم، اسماعیل نوری علاء، جمشید اسدی، فیروزه خطیبی و….

دو سه  ماهی است که این خانم در پست های فیسبوکی من کامنت گذاشته و همان مواضعی که سایت های ایران اینترلینک و انجمن نجات و این دست از جداشدگان برعلیه  مجاهدین می نویسد و  من کامنت های  این شخص را حذف میکنم، زیرا در شأن من و یا دادگاه حمید نوری و دادخواهی ملی و تاریخی نیست مردم ایران نیست.

امروز اول اکتبر ۲۰۲۱  این خانم در پست فیسبوکی جدید من کامنتهایی گذاشته است که نشان از ماهیّت و خاستگاه  دارد.

اطلاع رسانی من عطف به این شخص یا پاسخ به آن نیست بلکه هدف در جریان گذاشتن دوستان و شخصیت ها سیاسی و مدنی است تا شناخت بیشتری از این فرد و خاستگاه رادیو جوانان امروز داشته و در مراجعاتی که برای انجام مصاحبه توسط این شخص می شود شناخت و اشراف کافی داشته باشند. نوشته ها و مواضع او و… گویا ترین حقیقت از وضعیت این شخص است:

پیامها و کامنت های خاطره خورشید

 

 

 

خاطره خورشید از خواهش های دیروز تا مشخص شدن ماهیّت و خاستگاه وی  و فحاشی های این روزها و امروز مدعی خبرنگار ومجری رادیوجوانان امروز

 

اینک کامنت های امروز خاطره نورخوشید در پست فیسبوکی را ببینید:

 

 

پنج روز پیش نیز چنین کامنتی گذاشته است:

 

 

 

 

 

دو کامنت حاوی توهین، بی حرمتی  و زیرسوال بردن داد خواهی و محاکمه حمید نوری را بدلیل اینکه پست نوشته های دوستان دادخواه بود را حذف کردم.

فحاشی و دروغگویی و جعل و تحریف در سایر پست ها و ….بخوبی گویای همین واقعیت است:

حقیقت مانا