Monthly Archives: ژانویه 2019

FacebookTwitterBalatarinFlipboardPrintEmail یک‌سال از دی ۱۳۹۶ می‌گذرد اما هنوز مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و گروه‌های ناهمگون مخالف این نظام از اعتراض‌های خیابانی آن ماه حرف می‌زنند. اکثر مخالفان خیزش دی را نقطه عطفی در حیات سیاسی […]

FacebookTwitterBalatarinFlipboardPrintEmail ضرب المثلی رایج در برخی زبان‌های اروپایی می‌گوید که شیطان نهفته در جزئیات است. در مورد جمهوری اسلامی کاربرد این ضرب المثل می‌تواند این گونه باشد: به تأکید بر پلشتی عمومی آن نباید اکتفا […]

فصل نخست –  شناسایی کرامت ذاتی همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان، پایه‌ی آزادی، عدالت و صلح در جهان است، – نادیده‌گرفتن و خوارشمردن حقوق بشر به رفتارِهای وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان […]

Untitled

بختیار، بیست سال بعد- رامین کامران از زمانی که شاپور بختیار را در کشاکش انقلاب شناختم تا روزی که به دست پیروزمندان همان انقلاب کشته شد و تا امروز که بیست سال از مرگش میگذرد […]

https://www.youtube.com/watch?v=XAxsbNUrQ_0  … فایل صوتی  http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Amor_mio.mp3 گذشته من در من حضور دارد، بیدار است و حرکت او را در رگ‌هایم احساس می‌کنم. تنها گذشته من نیست و گرنه گذشته بود، حتی آینده من است…/ شاهرخ مسکوب خانم‌ها […]

بهانه‌ی این نوشته دفاع از حقیقت و پاس‌داشت نام آنانی است که بهترین فرزندان این آب و خاک بودند. کسانی که زندگی‌ و مرگ‌شان را بتی که دیگرانش می‌پرستیدند رقم زد. خواهر من در دهه‌ی […]

Scroll To Top