دروغهای ویلپنت،‌ بمب گذاری،‌ زهروتهدید رجوی برای مردم ومبارزه قبل و بعداز سرنگونی رژیم- سیامک نادری

روی لینک کلیک کنید:

سایت حقیقت مانا -۲۳ تیر۹۷- سیامک نادری