seyamaknaderi ژانویه 8, 2020 دیدگاه‌ها برای بسته هستند

 

در زمانه‌ای که عقل به تبعید رفته و ابتذال به میدان آمده‌است، در این شبِ سردِ مه‌آلود که به‌قول تَنسَر در نامه به گُشْنَسپْ ـ تمیز حقیقت از میان برخاسته و سیرت انسانی رها گشته‌است، کم نیستند کسانیکه «خود گویی و خود خندی» برای عملهِ استبداد پامنبری می‌کنند. ستم قاتلین زندانیان سیاسی در گذشته و حال را توجیه کرده، به مدح ترامپ و دیگر جُغدهای جنگ هم می‌نشینند. این بحث به بیانیه ۵۸ نفر از فرهنگ‌ورزان ایران می‌پردازد که متأسفانه ازمابهتران به آن دهن‌کجی کردند و شد، آنچه شد.

مقاله

 http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=644

فایل صوتی

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Bayaniyeh_58_Nafari.mp3 

ویدئو
بیانیهِ ۵۸ نفر از فرهنگ‌ورزانِ ایران ۱۱ آبان ۱۳۵۶

بیانیهِ ۵۸ نفر از فرهنگ‌ورزانِ ایران ۱۱ آبان ۱۳۵۶

در زمانه‌ای که عقل به تبعید رفته و ابتذال به میدان آمده‌است، در این شبِ سردِ مه‌آلود که به‌قول تَنسَر Tansar – د…


Inline image
این بحث به گزارش نیویورک تایمز می‌پردازد که اواخر دسامبر ۲۰۱۹ منتشر شده و به اسناد دفتر راکفلر در رابطه با محمدرضا شاه پهلوی اشاره دارد. عنوان گزارش این است: رئیس بانک چَیس [منهتن]، چگونه به شاه مخلوع کمک کرد وارد آمریکا شود؟ درحالیکه گزارش نیویورک تایمز در دسترس همگان است، تبلیغ شده، حاکی از این است که شاه در سال ۵۷، اجازه سرکوب مردم معترض را نداد. موضوعی که مطلقاً در نیویورک تایمزاشاره هم نشده‌است.

مقاله

فایل صوتی
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Shah_Asnade_dafare_Rockefeller.mp3

ویدئو
https://www.youtube.com/watch?v=N6TEe1TTq0Q 

شاه، اسناد دفتر راکفلر و خالی‌بندی ژنرال هایزر

شاه، اسناد دفتر راکفلر و خالی‌بندی ژنرال هایزر

Preview YouTube video شاه، اسناد دفتر راکفلر و خالی‌بندی ژنرال هایزر

حقیقت مانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.