چپ در خدمت رژیم، خامنهای جنگ طلب، حمله به کشتیها، «من و تو متعلق به سپاه»، روح الله حسینیان کشتار 67

seyamaknaderi می 16, 2019 دیدگاه‌ها برای چپ در خدمت رژیم، خامنهای جنگ طلب، حمله به کشتیها، «من و تو متعلق به سپاه»، روح الله حسینیان کشتار 67 بسته هستند
چپ در خدمت رژیم، خامنهای جنگ طلب، حمله به کشتیها، «من و تو متعلق به سپاه»، روح الله حسینیان کشتار 67

حقیقت مانا

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.