نسرین ستوده ، ایرج مصداقی ، یخه گیری امنیتی ، اعلام جرم اسلامی ، مانور قدرت ، مرگ مغزی ناتو، ووو

seyamaknaderi نوامبر 12, 2019 0
نسرین ستوده ، ایرج مصداقی ، یخه گیری امنیتی ، اعلام جرم اسلامی ، مانور قدرت ، مرگ مغزی ناتو، ووو

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »