نامه به آقای جان بولتن وارائه سند ویدئویی شاهدین زندان وشکنجه وقتل درتشکیلات رجوی

seyamaknaderi آوریل 4, 2018 0
نامه به آقای جان بولتن وارائه سند ویدئویی شاهدین زندان وشکنجه وقتل درتشکیلات رجوی

 

 

 

نامه به آقای جان بولتن وارائه سند و%8

سایت حقیقت مانا – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

فرستادن دیدگاه »