مهدی افتخاری( فرمانه فتح ا لله- فرمانده و طراح پروازبنی صدرورجوی به پاریس) راکشتند

seyamaknaderi مارس 16, 2018 0
مهدی افتخاری( فرمانه فتح ا لله- فرمانده و طراح پروازبنی صدرورجوی به پاریس) راکشتند

مهدی افتخاری( فرمانه فتح ا لله- فرما%D

 

ضمیمه مهدی افتخاری

 

فاکتهای بسیج جهانی برای بیماران اشرف( اکبر شفقت ،الهام فردی‌پور و مهدی فتحی)

 و سکوت وعدم اطلاع رسانی از بیماری مهدی افتخاری واعلان یکباره خبرمرگ او براثربیماری سرطان

 

فرستادن دیدگاه »